DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2015.2(23).56710

НОВИЙ СЕНС Й ІННОВАЦІЙНІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Є. А. Подольська, П. О. Назаркін

Анотація


Обґрунтовано нове визначення сутності безпеки: здійснено перехід від переважної орієнтованості на територіальну безпеку до значно більшої орієнтованості на безпеку людей, від безпеки через озброєння до безпеки через усталений людський розвиток. Термін «соціальна безпека» отримав нове смислове наповнення: це не просто захист від загроз, але й інструментарій оцінки ступеня реалізації цілей соціальної політики. На основі показників соціальної безпеки виділені загрози соціальної безпеки на прикладі сучасної України.

Ключові слова


модернізація; напруженість; суспільний порядок; соціальна безпека; загроза

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Акимов Д. И. Социальная безопасность и роль социального маркетинга в ее обеспечении / Д. И. Акимов // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. — X. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. — Вип. 16. — С. 290-292.

2. Галажинский Э. В. О месте и роли мышления в организации инновационного поведения / Э. В. Галажинский, О. М. Краснорядцева // Современная психология мышления: смысл в познании: тез. докл. науч. конф. — М. : Смысл, 2008. — С. 15-17.

3. Гугнін Є. А. Механізми формування української політики: закономірності та особливості / Є. А. Гугнін // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. — X. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — Вип. 20. — С. 171-176.

4. Ніколаєв Є. Б. Проблематика соціальної безпеки у контексті навчального курсу «Соціально-економічна безпека» / Є. Б. Ніколаєв // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. — X. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. — Вип. 17. — С. 399-404.

5. Рущенко И. П. Социальная безопасность: от теории к практике / И. П. Рущенко, И. М. Дубровский // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць. — X. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. — Вип. 18. — С. 334-338.

6. Яковенко А. В. Украинское общество и военный конфликт: первые оценки социальных последствий / А. В. Яковенко // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. — X. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — Вип. 20. — С. 128-132.

7. Owen T. Challenges and opportunities for defining and measuring human security / T. Owen // Human rights, human security and disarmament. — 2004. — № 3. — P. 129-133. — URL: http://www.unidi.org/pdf/articles/pdf-art2138.pdf (дата обращения: 30.05.2015).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.