DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2015.1(22).52144

СТАНОВЛЕННЯ ПОЛЬСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ВІДНОСИН В 1990-ті РОКИ

О. М. Шевченко

Анотація


Метою статті є аналіз двосторонніх польсько-білоруських відносин з 1990 по 1999 рік. Нижній часовий кордон зумовлений початком польської «Політики двох шляхів», в якій Польща вперше в визнає Білорусь як незалежного суб’єкта міжна­родних відносин, верхній кордон — вступ Польщі в НАТО та підписання Договору про створення Союзної держави між Білоруссю та Росією, що ознаменувало поча­ток нового етапу польсько-білоруських відносин. Були вивчені тенденції відносин меж країнами і на цій основі зроблена спроба проаналізувати основи національ­них інтересів країн відносно одна одної, що стало основою міждержавних відносин Польщі та Білорусі.


Ключові слова


Польща; Білорусь; СНД; Союзна Держава; НАТО

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бориняк О. К. Польсько-білоруські відносини (1991—2004) : автореф. дис к. і. н. : 12.04.11 /— режим доступа: http://nbuv.gov.ua/node/554

Бориняк О. К. Політика «Двох шляхів» у польсько-білоруських міждержавних відносинах / Бориняк О. К. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2008. — № 17. — C. 459-467.

Бориняк О. К. Польсько-білоруські відносини в контексті розширення НАТО на схід / Бориняк О. К. // Studia politologica ucraino-polonica. — 2011. — В.1. — С. 57-65.

Rafat Czachor. Stosunki polsko-biatoruskie / M. S. Wolanski (red.) // Polityka zagraniczna Polski w latach 2004-2011. — Polkowice 2013. — S. 263-278.

Лозоркина О. И. Деятельность Польского института как фактор внешней культурной политики Польского государства // Беларусь в современном мире: материалы IX Международной конференции, посвященной 89-летию образования Белорусского государственного университета, 29 октября 2010 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2010. — С. 185.

Новаковский Е. М. Польско-белорусские отношения в контексте расширения НАТО на Восток. — Режим доступа: http://library.by/

Zwiаzek Polakow na Biatorusi zostat wczoraj zarejestrowany przez ministerstwo sprawiedliwosci w Minsku. — http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,913550,19990925RP- DGW,BIALORUS.html

Krzaklewski «naruszatiel». — http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,215961,19960527RP-DGW,Krzaklewski_naruszatiel.html

Ziеba R. Gtowne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie. — Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. — S. 233.

Karabalevicz V. Stosunki biatorusko-polskie na tle integracji europejskiej / V. Karabalevicz // Polska w systemie miеdzynarodowym w dobie integracji europejskiej / [red. M. Marczews- ka-Rytko]. — Putawska Szkota Wyzsza. — Putawy, 2001. — S. 151-168.

Протокол Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. Об итогах голосования на республиканском референдуме, который проводился 14 мая 1995 года в соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 13 апреля 1995 года № 3728-XII. — Режим доступа: http://www. rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Archive-Referenda-1995-Post.pdf

Договор об образовании Сообщества России и Беларуси. — Режим доступа: http://belrus. ru/law/act/dokumentyi_opredelyayuchie_osnov/dogovor_ob_obrazovanii_soobschestva_ rossii_i_.html

Егоров А. К развитию отношений Беларусь — НАТО / А. Егоров // Беларусь в мире. — 2000. — № 2. — С. 5.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.