DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2015.1(22).52136

ТЕОРІЯ НЕОРЕАЛІЗМУ ТА її МІСЦЕ В ДОСЛІДЖЕННІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВ

Ю. І. Козловська

Анотація


В статті розглядається еволюція теорії неореалізму і з’ясовується раціо­нальність її застосування щодо дослідження міжнародних відносин та зо­внішньої політики в сучасних умовах. Показано, що фундаментальні по­няття, визначення та концептуальні засади теорії неореалізму є достатньо продуктивними для вивчення і прогнозування розвитку існуючої системи міжнародних відносин.


Ключові слова


міжнародні відносини; зовнішня політика; неореалізм; структурний реалізм; Кеннет Уолтц

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Современные международные отношения и мировая политика / [Ред. A. В. Торкунов]. — М.: Просвещение, 2005. — 990 с.

Brown Ch. The Poverty of Grand Theory / Chris Brown // European Journal of International Relations. — 2013. — Vol. 19. — P. 483—497.http://dx.doi.org/10.1177/1354066113494321 

Теория международных отношений: Xрeстoмaтия / [Ред. П. A. Цыганков]. — М.: Гардарики, 2002. — 617 с.

Лебедева М. М. Мировая политика / М. М. Лебедева. — М.: Aспект пресс, 2003. — 350 с.http://dx.doi.org/10.15216/9785406021651 

Xeльбeрг У. Теоретичні підходи до розуміння європейської безпеки / У. Xeльбeрг // Політичний менеджмент. — 2011. — № б. — С. 51—59.

Farer T. To Shape the Nation’s Foreign Policy: Struggles for Dominance among American International Relations Scholars / Tom Farer // Diogenes. — 2004. — N 51. — P. 71—84.http://dx.doi.org/10.1177/0392192104043653 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.