DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2015.1(22).52132

«ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ» ТА «ЄВРОМАЙДАН»: КРОК НАЗАД ЧИ ВПЕРЕД ДО ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ?

С. С. Боєва

Анотація


В статті порівнюються дві політичні події, що призвели до соціально-по­літичних та економічних змін в Україні. Непарламентські структури та акції непокори розглядаються як провісники змін в політичній системі сус­пільства та фактор ротації влади. Автор статті аналізує наслідки масових протестів, їх вплив на політичний процес в країні.


Ключові слова


політичні еліти; демократизація; непарламентські сили; акції протесту

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Мациевский Ю. «Оранжевая революция» в Украине: транзитологическая интерпретация [Электронный ресурс] / Ю. Мациевский. — Режим доступа: www.oa.edu.ua/doc/ polit/ matsievsky/rezhum.doc

Точка зрения/Евромайдан. Мнения экспертов ПостНауки о проблеме евроинтеграции Украины [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://postnauka.ru/talks/20528

Фисун А. Политическая экономия цветных революций: неопатримониальная интерпретация [Электронный ресурс] / А. Фисун. — Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/ prognosis/211-244_fisun.pdf

Шестаковский А. Радикализированные европейцы: ценности и социальная база Евромайдана / А. Шестаковский // Перекрестки: журнал исследований восточноевропейского пограничья. — 2014. — № 1—2. — С. 131—162 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.academia.edu/9371498/

D’Anieri P. Assessing the Implications of the Orange Revolution [Электронный ресурс] / P. D’Anieri. — Режим доступа: http://homes.ieu.edu.tr/~ibagdadi/INT435/Readings/West- ern %20NIS/Danieri %20- %20What %20Has %20Changed %20in %20Ukrainian %20 Politics.pdf

Kuzio T. From Kuchma to Yushchenko. Ukraine’s 2004 Presidential Elections and the Orange Revolution [Электронный ресурс] / T. Kuzio. — Режим доступа: http://www.taraskuzio. net/Comparative %20Politics_files/electionsorangerevolution.pdf

Snyder T. A Way Out of Ukraine? [Электронный ресурс] / T. Snyder. — Режим доступа: http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2013/dec/05/ukraine-protests-way-out/

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.