ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА В ПРОЦЕСАХ СОЦІОНОРМАТИВНОЇ АДАПТАЦІЇ

О. Ю. Хорошилов

Анотація


Стаття присвячена дослідженню політичної еліти, яка виступає в якості важливого агента процесу соціонормативної адаптації. Особлива увага приділяється проблемі методів адаптації, що використовуються політичним класом в сучасній Україні.

Ключові слова


адаптація; демократизація; традиція; політична еліта; ар-хаїзація

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дельєж Р. Нариси з історії антропології. Школи. Автори. Теорії / Р. Дельєж. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — 287 с.

Негус К., Пикеринг М. Креативность, коммуникации и культурные ценности / К. Негус, М. Пикеринг. — М.: Гуманитарный центр, 2011. — 300 с.

Пшеворский А. Переходы к демократии / Пшеворский А. // Філософія політики: у 4 т. /Авт.-упоряд.: В. П. Андрущенко (кер.) та ін. — К.: Знання України, 2003. — Т. 3. — С. 389-406.

Растоу Д. А. Переходы к демократии: попытка динамической модели / Д. Растоу // Філософія політики / Авт.-упоряд. В. П. Андрущенко. — К.: Знання України, 2003. — Т. 3. — С. 341-350.

Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии / Шмиттер Ф. // Полис: политические исследования. — 1996. — № 5. — С. 16-27.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2015.1(22).52129

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.