ОСОБЛИВОСТІ ПОТЕНЦІЙНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКСКЛЮЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СЕРЕДОВИЩІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Т. Є. Мосійчук

Анотація


Стаття присвячена особливостям вивчення соціальних ризиків та потен¬ційних соціально-ексклюзійних процесів у студентському середовищі. Ав¬тором розкривається сутність поняття та описуються процеси соціальної ексклюзії. Особливий наголос робиться на ідеї необхідності дослідження соціальних ризиків, що можуть привести до стану та ситуації соціальної ексклюзії молодих фахівців.

Ключові слова


соціальна безпекa; соціальна ексклюзія; соціальний ризик

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ананьїн В. О. Інформаційна безпека як складова національної безпеки України / В. О. Ананьїн, О. О. Пучков // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 85. — С. 194-197.

Бородкин Ф. М. Социальные эксклюзии / Ф. М. Бородкин // Социологический жур¬нал. — 2000. — № 3/4. — С. 5-17.

Коваль І. М., Подшивалкіна В. І., Мосійчук Т. Є. Контекстність вищої освіти як чинник гуманітарної та міжнародної безпеки: до постановки проблеми / І. М. Коваль, В. І. Подшивалкіна, Т. Є. Мосійчук // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. — 2013. — Т. 18, вип. 3 (19). — С. 9-19.

Лукман Т. О социологическом видении нравственности и нравственной коммуникации / Т. Лукман // Социология на пороге ХХІ века: новые направления исследований. — М. : Интеллект, 1988. — С. 54-61.

Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно понимать современное общество / Н. Луман // Социология на пороге ХХІ века: новыенаправленияисследований. — М. : Интеллект, 1988. — С. 95-109.

Wolf M. Globalization and social exclusion: Some paradoxes // Social Exclusion: Rhetoric Reality Responses: International Institute for labourstudies. United Nations development program / Ed. by G. Rodgers, Ch. Gore, J. Figueiredo. — Geneva, 1994. — P. 81-102.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2015.1(22).52125

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.