КАР’ЄРНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИПУСКНИХ КУРСІВ

К. С. Алексенцева-Тімченко

Анотація


У статті розглянуто кар’єрні орієнтації студентів випускних курсів як структур­ного компоненту процесу проектування кар’єри, підстава цілей та планів, які зго­дом втілюються в процесі працевлаштування та професійної самореалізації. Також виявлені фактори, що ускладнюють процес проектування кар’єри випускниками вищих навчальних закладів. Представлені результати емпіричного дослідження кар’єрних орієнтацій студентів випускних курсів на початковому етапі проекту­вання кар’єри.


Ключові слова


кар’єра; кар’єрні орієнтації; кар’єрний ресурс; проектування кар’єри; студенти випускних курсів

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Балакирева И. В. Профессиональное самоопределение молодежи // Современное общество и труд : сборник научных статей / ред. кол. Р. В. Карапетян (отв. ред.), А. А. Русалинова,

О. А. Таранова. — СПб. : Издат. центр экономия. ф-та СПбГУ, 2014. — С. 710-719.

Вишнякова М. Управление карьерой [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// www.career-st.ru/career_cruising/lib/11

Выпускник вуза в современном социокультурном пространстве : монография / под. общ. ред. д-ра социол. наук Е. А. Подольской; нар. укр. акад. — X. : Изд-во НУА, 2011. — 416 с.

Досвід працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: погляд випускників та роботодавців [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.slideshare.net/ bestuniverua/ss-27208268

Жуковская О. В. Функционирование системы проектирования профессиональной карьеры молодежи в условиях трансформирующегося российского общества // Потенциал разви­тия России XXI века : сборник статей VI Всероссийской научно-практической конферен­ции. — Пенза : Приволжский Дом знаний, 2009. — С. 46—48.

Никифорова О. А. Профессиональное самоопределение выпускников вузов на рынке труда Санкт-Петербурга // Современное общество и труд : сборник научных статей / ред. кол. Р. В. Карапетян (отв. ред.), А. А. Русалинова, О. А. Таранова. — СПб.: Издат. центр эко- номич. ф-та СПбГУ, 2014. — С. 804—815.

Уколова А. А. Ринок праці в умовах периферійного капіталізму (на прикладі України) // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. — 2013. — Т. 18, вип. 2 (18). — Ч. 2. — С. 64-70.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2015.1(22).52123

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.