DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2014.2(21).39728

Основні характеристики і тенденції міжнародного тероризму

Т. А. Мельник

Анотація


Тероризм на сьогодні є справжньою глобальною проблемою. Маючи досить довгу історію, цей виклик зазнав значних трансформацій, що створює певні складності його ідентифікації. Описуючи його характеристики, можна виділити певну класифікацію за окремими аспектами. Особливостями сучасного тероризму є
глобальний характер, більша самостійність, вміння пристосовуватись, мережева
структура, використання екстремістського тлумачення ісламу.

 


Ключові слова


тероризм; міжнародний тероризм; насилля; глобалізація; радикалізм; екстремізм; ісламізм

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Глебов С. В. Міжнародні загрози: специфіка сучасного етапу // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. — 2004. — Вип. 27. — С. 4–10.

Кулагин В. М. Современная международная безопасность: учебное пособие / В. М. Кулагин. — М.: КНОРУС, 2012. — 432 с. http://dx.doi.org/10.15216/9785406017715 

Терроризм и контртерроризм в современном мире: аналитические материалы, документы, глоссарий: Научно-справочное издание / Под общ. ред. акад. О. А. Колобова. — М.: Экслит, 2003. — 480 с.

Грачев С. И. Терроризм и контртеррористическая деятельность: вопросы теории: (Учебное пособие) / Под общей редакцией академика О. А. Колобова. — Нижний Новгород: ФМО / ИСИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2010. — 242 с.

Метелев С. Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: Монография — Омск, 2008. — 332 с.

Военная сила в МО: учебное пособие / под общ. ред. В. И. Анненкова. — М.: КНОРУС, 2011. — 496 с. http://dx.doi.org/10.15216/9785406004432 

Добаев И. Террористические исламистские организации на Северном Кавказе: влияние экзогенного фактора // Мировая экономика и международные отношения. — 2012. — № 10. — С. 13–20.

Toros H. «We Don’t Negotiate with Terrorists!»: Legitimacy and Complexity in Terrorist Conflicts //Security dialogue. — Oslo: International Peace Research Institute. — 2008. — Vol. 39, N 4. — P. 407–426. http://dx.doi.org/10.1177/0967010608094035 

Кулагин В. М. Международная безопасность: учебное пособие для студентов вузов / В. М. Кулагин. — М.: Аспект Пресс, 2006. — 319 с.

Носенко В. Долгая война с терроризмом // Мировая экономика и международные отношения. — 2010. — № 4. — С. 31–41

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.