DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2014.2(21).39712

Ядерні програми Індії та Пакистану: «ефект доміно» чи трансформація режиму нерозповсюдження?

В. В. Лозова

Анотація


У статті аналізується необхідність у пошуку виходу з кризової ситуації, що
склалася з існуванням де-факто володарів ядерної зброї поза «ядерною п’ятіркою», закріпленою ДНЯЗ в режимі нерозповсюдження. Крім того, підкреслюється доцільність вивчення мотивів, що підштовхують країни до набуття і збереження ядерного статусу з метою розробки нових ідей у сфері нерозповсюдження. За підсумками дослідження можна сказати, що між Індією і Пакистаном була створена перша регіональна система ядерного стримування. А Індія, в свою чергу, є, на наш погляд, найбільш цікавим прикладом у якості потенційного піонера нової архітектури ядерного нерозповсюдження.

 


Ключові слова


режим нерозповсюдження; індо-пакистанський конфлікт; Кашмір; ядерні програми; ДНЯЗ

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Wirshing R. G. The Kashmir Conflict//Current History. — 1996. — № 600. — Р. 171–176.

Smith C. India’s Ad Hoc Arsenal: Direction or Drift in Defence Policy. — Oxford: Oxford University Press, 1994. — 267 p. http://dx.doi.org/10.2307/2624650 

Ігнатьєв П. М. Пакистан: від деколонізації Британської Індії до сьогодення — Чернівці: Книги XXI, 2014. — 348 c.

Ganguly S. Pakistan, the Other Rogue Nation//Current History. — 2004. — № 672. — Р. 147–150.

Ganguly S. Uncertain India//Current History. — 1996. — № 600. — Р. 145–150.
6. Ядерное противостояние в Южной Азии/Ред. Арбатов А. Г., Чуфрин Г. А. — Москва: Московский центр Карнеги, 2005. — 33 с.

Галака С. П. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. — 278 с.

Замараева Н. А. Пакистан требует ядерные технологии от США / Институт Ближнего востока [Эл. ресурс]. — Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=7620

Perkovich G. India’s Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation. — London: University of California Press, 2001. — 641 p.

Забалуев Ю. Ф. Ядерные программы Индии и Пакистана / Институт стратегической стабильности [Эл. ресурс]. — Режим доступа: http://www.iss-atom.ru/articl_iss/nuc_prog_india_pac.pdf

Синовец П. А. Двуликий Янус или Теория ядерного сдерживания в XXI веке. — Одесса: Феникс, 2008. — 220 с.

Indian Nuclear Energy Program — Scientific Intelligence Report [Эл. ресурс]. — Режим доступа: http://www.pircenter.org/articles/568-indijskaya-yadernaya-energeticheskaya-programma

Rashid A. Pakistan: Trouble Ahead, Trouble Behind//Current History. — 1996. — № 600. — Р. 158–164.

Khan F. H. Eating Grass: The Making of Pakistani Bomb. — Stanford: Stanford University Press, 2012. — 520 p.

Перспективы присоединения Индии и Пакистана к ограничению ядерных вооружений / Ред. Арбатов А. Г., Дворкин В. З., Ознобищев С. К.. — М.: ИМЭМО РАН, 2012. — 65 с.

Сіновець П. А. Ядерна домовленість між США та Індією та перспективи стабільності в Південній Азії//Стратегічна панорама. — 2009. — № 2. — С. 96–102.

Коломоєць А. С. Роль та вплив США у врегулюванні пакистано-індійського конфлікту // Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин: Збірник матеріалів Третьої Інтернет-конференції. — Маріуполь, 2013. — С. 126–128.

Шилин А. А. Ядерные программы Индии и Пакистана — Центр по изучению проблем контроля над вооружениями, энергетики и экологии [Эл. ресурс]. — Режим доступа: http://www.armscontrol.ru/course/lectures06a/aas060323.pdf

SIPRI Yearbook Summary 2013 [Эл. ресурс]. — Режим доступа: http://www.sipri.org/yearbook/2013

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.