DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2014.2(21).39708

Міжнародні інструменти у покращенні ядерної захищеності

Д. В. Чумак

Анотація


Використання атомної енергії завжди повинно супроводжуватися впровадженням найвищих стандартів безпеки у сфері ядерної безпеки, ядерної захищеності та гарантій нерозповсюдження. У даній статті особлива увага буде приділена ядерній захищеності. Не дивлячись на той факт, що її забезпечення є виключно національною відповідальністю, вона займає провідне місце у системі забезпечення глобальної безпеки. Міжнародне співробітництво у цьому напрямку є вкрай важливим, оскільки воно сприяє
виробленню загальноприйнятих норм, рекомендацій, правил та стандартів
по підвищенню рівня ядерної захищеності у глобальному контексті. Консолідація зусиль міжнародної спільноти в рамках проведення самітів з
ядерної захищеності підвищує ефективність пошуку варіантів вирішення
існуючих проблем та вироблення спільних підходів щодо її подальшого
розвитку.


Ключові слова


атомна енергія; ядерна захищеність; саміт; міжнародне співробітництво

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Серія публікацій Групи експертів з ядерної захищеності [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nsgeg.org/resources.cfm

Кондратов С. І. Фізична ядерна безпека напередодні Гаазького саміту: чи є передумови до зміни пріоритетів? [Електронний ресурс]. — Режим доступу:. http://www.niss.gov.ua/articles/1468/

Глоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности. Терминология, используемая в области ядерной безопасности и радиационной защиты [МАГАТЭ]. Изд. 2007 года. — Вена, 2007. — С. 263–264 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/IAEASafetyGlossary2007/Glossary/SafetyGlossary_2007r.pdf

Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». Верховна Рада України; Закон від 19.10.2000 № 2064-III [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2064–14

Наказ Держатомрегулювання України «Про затвердження Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів», форма типового документа від 26.06.2006 № 97 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.18532.0

Визначення поняття «дипломатія». Роль дипломатії на початку ХХІ ст. у вирішенні глобальних проблем сучасності [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kimo.univ.kiev.ua/DKS/05.htm

Виступ президента Обами в Празі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/article/2009/04/20090407134712eaifas0.3294794.
html#axzz3DSezx2ax

Коммюнике участников Вашингтонского саммита по ядерной безопасности [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/article/2010/04/201
00413174024jvreltok0.2835657.html#axzz3304liud3

Кондратов С. І. Механізм глобальних самітів з фізичної ядерної безпеки: Здобутки, проблеми, перспективи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uatom.org/news/290

Комюніке Сеульського саміту [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nss2014.com/sites/default/files/documents/seoul_communique_final.pdf

Коммюнике Гаагского саммита по ядерной безопасности [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.government.nl/files/documents-and-publications/directives/2014/03/25/the-hague-nuclear-security-summit-communique-russian/rusthe-hague-nuclear-securitysummit-communique-final-russian.pdf

President’s Summary International Conference on Nuclear Security: Enhancing Global Efforts [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.iaea.org/newscenter/statements/misc/2013/nspresident050713.pdf

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.