DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2014.2(21).39699

Соціальні медіа як фактори кооперації і дезінтеграції соціально-культурного простору України

О. Р. Личковська

Анотація


Головна ідея, яку ми намагаємось довести, це ідея необхідності набуття соціальної і культурної кооперації всередині України попри всі політичні розбіжності, що за будь-яких обставин, становлять соціально-політичний простір сучасних європейських держав. І в такому сенсі ми намагаємось розкрити можливості та обмеження сучасних соціальних медіа, насамперед соціальних мереж, в процесах конструювання і реконструкції публічного простору України.


Ключові слова


соціальна і культурна кооперація; Р. Сеннетт; соціальні медіа; дезінтеграція; соціальні мережі; публічний простір України

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Sennett R. Ensemble. Pour une еthique de la coopération / R. Sennett. — Paris: Albin Michel, 2014. — 382 р

Лычковская О. Р. Блоги как медиа-практики участия и элементы социальных медиа в современной Украине / О. Р. Лычковская // Вісник Одеського національного університету. Серія «Соціологія та політичні науки». — Одеса: Астропринт, 2013. — Т. 18, вип. 1 (17). — С. 30–37.

Boyd D. (2008) Taken out of context: American teen sociality in networks publics [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2009/01/18/ taken_out_of_co.html. Doi: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1344756 

Castells M. Communication Power / M. Castells. — Oxford; New York: Oxford University Press, 2009.

Bruns A. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage / A. Bruns. — New York: Peter Lang, 2008.

Как события Евромайдана отразились на Интернете? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gemius.ru/542/kak-sobytija-evromajdana-otrazilis-na-internete.html

Дмитренко О. Аудиторія українського інтернету сповільнила свій ріст — за рік зросла лише на 12 % [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://watcher.com.ua/2014/08/19/audytoriya-ukrayinskoho-internetu-spovilnyla-sviy-rist-za-rik-zrosla-lyshe-na-12/

Крукова В. Г. Влияние Интернета на процессы самоорганизации молодежи в современном обществе [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ywp.niiopn.com/arkhiv/14-youth-world-politic-2014-1

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.