DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2014.1(20).39443

Есенція м’якої сили неліберальної демократії

В. Д. Олішевська

Анотація


Стаття має на меті детальне вивчення концепту м’якої сили в сучасній
теорії міжнародних відносин. В цьому процесі було звернено увагу на особливості практичного генерування концепту і, як наслідок, досліджено дії
неліберальної демократії у цій сфері. Як приклад було взято пару Російська
Федерація — Україна, що допомогло авторові детально, але і об’єктивно
поглянути на ці дії завдяки безпосередньому заглибленню в умови буття.

Ключові слова


вплив держави; м’яка сила; неліберальна демократія; РФ; Україна

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (від 01.07.2010 р.) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

Українські студенти їдуть навчатися до Росії, Німеччини та Польщі [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. Україна. — Режим доступу: http://dt.ua/UKRAINE/ukrayinskistudenti-yidut-navchatisya-do-rosiyi-nimechchini-ta-polschi.html

Государство не спешит бросать спасательный круг украинской книге [Електронний ресурс] // Коментарі. — Режим доступу: http://comments.ua/life/435197-gosudarstvospeshit-brosat.html

Концепция внешней политики Российской Федерации (от 12.02.2013 г.) [Електронний ресурс] //Официальный сайт МИД РФ. — Режим доступу: http://www.mid.ru/ brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству [Електронний ресурс] // Официальный сайт Федерального агентства по делам Содруже-ства Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. — Режим доступу: http://rs.gov.ru/

BaldwinD. Power and International Relations / D. Baldwin. — Carlsnaes W. Handbook of International Relations, 2013. — P. 273–297.  http://dx.doi.org/10.4135/9781446247587.n11 

Conley H. Russian soft power in the 21st century (A report of the CSIS Europe program) / H. Conley. — W., D.C.: CSIS, 2011. — 45 p.

Dolinsky A. What is public diplomacy, and why Russia needs it? [Електронний ресурс] / A. Dolinsky // Russian International Affairs Council. — Режим доступу: http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=913#top

Nye J. Soft power — the means to success in world politics / J. Nye. — NY: Public Affairs, 2004. — 175 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.