DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2014.1(20).39442

Іран у зовнішній політиці адміністрації Дж. Буша-мол.

К. О. Чумак

Анотація


Стаття має на меті показати роль і місце іранського питання у зовнішній
політиці адміністрації Дж. Буша-молодшого з огляду на проголошену війну
з міжнародним тероризмом. Показано розробку нової доктрини зовнішньої
політики США, основні завдання іранської політики США, здобутки та
прорахунки у діяльності американської адміністрації.

Ключові слова


Іран; зовнішня політика США; доктрина Буша; міжнародний тероризм

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Chaudary A. R. Interview with Sam Huntington. Islamica Magazine, 2006 [Electronic resource]. — Available on the web at: http://www.commongroundnews.org/article.php?id=2949&lan=en&sid=1&sp=0

Взаимодействие цивилизаций: диалог или столкновение? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/text/494257.html

Шишов А. Л. Принцип «имперского президентства» как теоретическое обоснование чрезвычайных полномочий исполнительной власти в сфере внешней политики / А. Л. Шишов // Актуальные проблемы политики и политологии в России. — М., 2009. — С. 207–217.

Синовец П. А. Двуликий Янус, или Теория ядерного сдерживания в ХХІ веке / П. А. Синовец. — Одесса: Феникс, 2008. — 220 с.

Сіновець П. А. Міжнародні колізії навколо іранської ядерної програми / П. А. Сіновець // Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України [Ред. Б. О. Парахонський]. — К.: Фоліант, 2008. — С. 320–327.

Сіновець П. А. Ядерна зброя малої потужності в контексті сучасної політики США: проблема стримування / П. А. Сіновець // Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України [Ред. Б. О. Парахонський]. — К.: Фоліант, 2008. — С. 141–156.

Weisberg J. The Bush Tragedy / J. Weisberg. — Random House, 2008. — 271 р.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.