Політична естетика в системі ресурсів та засобів соціонормативної адаптації індивідів

О. Ю. Хорошилов

Анотація


Стаття присвячена політичній естетиці як важливому ресурсу соціонормативної адаптації індивідів. Особливу увагу приділено використанню витворів мистецтва для легітимації правлячого режиму.

Ключові слова


політична естетика; адаптація; легітимація; політичний режим

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архитектура Одессы [Электронный ресурс]. - Режим доступа к журн.: //http: //www.archodessa.com

Егазаров А. Двадцать лет тысячелетнего рейха / Егазаров А. // Энциклопедия Третьего рейха. - М. : Локид-Миф, 1996. - 600 с.

Мейзерский М. Одесский конструктивизм: странные дома эпохи тоталитаризма /Мейзерский М. [Электронный ресурс]. - Режим доступа к журн.: // http: //www.reporter.com.ua/articles/y4p/

Негус К., Пикеринг М. Креативность. Коммуникация и культурные ценности /К. Негус, М. Пикеринг. - Х. : Гуманитарный центр, 2011. - 300 с. 

Подмазко Є. А. Загальна теорія політики як метатеорія / Є. А. Подмазко. - Одеса : Друк, 2008. - 222 с.

Полянська В. Естетика політична / Полянська В. // Соціологічна енциклопедія. - К. : Академвидав, 2008. - С. 128.

Сміт Е. Д. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка / Е. Д. Сміт. - К. : Темпора, 2009. - 312 с.

Сталинский ампир // Архитектура [Электронный ресурс]. - Режим доступа к журн.: // http://www.architecting.ru/classic-retro/stalinkij-ampir/

 Уэллс Г. Неизвестный солдат великой войны / Г. Уэллс // Собрание сочинений в 15 томах. - М. : Правда, 1964. - Т. 15. - С. 5-312.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2014.1(20).39374

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.