Модель туристичної поведінки: соціологічний дискурс

В. Г. Шпакова

Анотація


Проблема формування туристичної поведінки стає вельми актуальною, дозволяє по-новому поглянути на проблему мотивації потенційних споживачів туристичного продукту, що, в свою чергу, сприяє розвитку внутрішнього туризму регіону. У даній статті описані сутнісні ознаки поняття "поведінка людини" в контексті сучасної соціології. Розкривається сутність туристичної поведінки з позицій плюралістичного підходу, представлені різні моделі туристичної поведінки.

Ключові слова


поведінка людини; туристична поведінка; моделювання; модель туристичної поведінки

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Добреньков В. И., Кравченко А. И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т. 8: Социализация и образование / Владимир Иванович Добреньков // ИНФРА-М. — М., 2005. — С. 882–911.

Weber M. Economy and Society/Max Weber // Vol. I. — Berkeley, 1978. — P. 24–25.

Конецкая В. П. Социология коммуникации /В. П. Конецкая // МУБИУ. — М., 1977. — С. 170.

Лукашевич Н. П. Производственная адаптация молодёжи: сущность, функции, управление / Н. П. Лукашевич // УСХЛ. — К., 1990. — С. 24–26.

Дридзе Т. М. Социальная коммуникация и социальное управление в экоантропоцентрической и семисоциопсихологической парадигмах: В 2 кн. Кн. 1 / Т. М. Дрилзе. — М. : Изд-во Института социологии РАН, 2000. — С. 16–23.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2014.1(20).39364

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.