Міжетнічні конфлікти на рубежі XX - XXI століть (до методології підходу)

Д. О. Автенюк

Анотація


Дану статтю присвячено проблемі визначення міжетнічних конфліктів, а також комплексному аналізу їх складових факторів. Розглядається сучасна ситуація в контексті системного вивчення причин міжетнічних конфліктів.

Ключові слова


сепаратизм; політичний конфлікт; конструйований конфлікт; поведінкові стратегії еліт та інших соціальних груп; ресурсний фактор у механізмі розгортання конфліктів

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Библиотека Гумер / Авксентьев В. А. Этническая конфликтология: проблемы становления. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/Avk_EtnKonf.php

Барбарян К. Б. Этнополитический конфликт: концептуальный анализ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/Barbarjan2/

Центр дистанционного образования «Эйдос» [Электронный ресурс] / Н. Горшкова, А. Шроль Этнические конфликты и войны: вчера, сегодня. Что завтра? Режим доступа: http://vlz291937.narod.ru/Gorhkova.htm

Здравомыслов А. Г. Социология конфликта / Здравомыслов А. Г. - М.: Аспект-пресс, 1996. - С. 318. 

Кумова С. В. Политические аспекты этнических конфликтов в современной Европе. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dslib.net/polit-instituty/politicheskieaspekty-jetnicheskih-konfliktov-v-sovremennoj-evrope.html

Степанов Е. И. Конфликтология переходного периода: методологические, теоретические, технологические проблемы / Степанов Е. И. - Центр конфликтологии Института социологии РАН. - М., 1996. - С. 194.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.litmir.net/br/?b=11594

Шемякин Я. Г. Этнические конфликты: цивилизационный ракурс / Я. Г. Шемякин // Общественные науки и современность. - 1998. - № 4. - С. 51.
DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2014.1(20).39323

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.