DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2018.2(31).144318

НАПРЯМКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

О. I. Деміденко

Анотація


В статті вивчається географічний вимір інтелектуальної міграції громадян України. На прикладах освітньої та наукової міграцій визначаються найбільш популярні серед українських науковців та студентів країни, де учасники міграційних процесів прагнуть продовжувати професійну діяльність або отримувати навчання. Окремо досліджуються фактори, які формують привабливість конкретних держав в якості кінцевого пункту міграційного переміщення. Розглядаються актуальні тенденції та динаміка в змінах міграційних пріоритетів відповідних груп українського населення. Підкреслюється популярність серед інтелектуальних мігрантів західного вектору міграційного руху. 

 


Ключові слова


інтелектуальна міграція; наукова еліта; освітня міграція; напрямок міграції; Україна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksyeyeva, T. I., Gorban’ova, K. V. Intelektual’na emigraciya z Ukrayiny’. Pry’chornomors’ki ekonomichni studiyi. Black Sea Economic Studies, 11 (2016):18–21.

Barany’k, Z. P., Romanenko, I. O. Intelektual’na migraciya naselennya Ukrayiny’: staty’sty’chny’j aspect Naukovy’j visny’k Xersons’kogo derzhavnogo universy’tetu. Seriya Ekonomichni nauky’. 6(5) (2014): 223–227.

Maly’novs’ka, O. A. Zovnishnya migraciya gromadyan Ukrayiny’ v umovax pogly’blennya yevrointegracijny’x procesiv: vy’kly’ky’ ta shlyaxy’ reaguvannya Nacional’ny’j insty’tut strategichny’x doslidzhen’ — National Institute for Strategic Studies. 2017. http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bezviz-6eaa1.pdf

Maly’novs’ka, O. A. (Eds.) Migraciya v Ukrayini: fakty’ i cy’fry’. Kyiv: IOM, 2016.

Oppel’d, L. I. Suchasni tendenciyi mizhnarodnoyi intelektual’noyi migraciyi v umovax yevrointegraciyi. Efekty’vna ekonomika. — Effective Economy, 3 (2003): 12–33.

Verxoglyad, Ya.V. Ekonomichni naslidky’ migraciyi naselennya Ukrayiny’. Naukovy’j blog Nacional’nogo universy’tetu «Ostroz’ka Akademiya». 2018. https://naub.oa.edu.ua/2018/ %D0 %B5 %D0 %BA %D0 %BE %D0 %BD %D0 %BEB5/

Gorduzenko, V. Zovnishnya migraciya yak faktor dy’namiky’ etnonacional’noyi struktury’. Polity’chny’j menedzhment. — Political Management, 4(2006): 171–178.

Petrova, Ya. Intelektual’na migraciya v Ukrayini: moty’vaciya ta naslidky’ dlya suspil’stva. Ya. Py’ly’ns’kiy (Eds.). In Migraciya i tolerantnist’ v Ukrayini — Migration and tolerance in Ukraine, 2007: 127–132.

Polkovny’chenko, S., Kurochka, V. «Vidply’v umiv» z Ukrayiny’ yak zagroza nacional’nij bezpeci. Problemy’ i perspekty’vy’ ekonomiky’ ta upravlinnya — Problems and perspectives of economy and management, 4 (8) (2016): 16–22.

Gorozhankina, N. А. Mezhdunarodnaya intellektual’naya ehmigratsiya iz dnepropetrovskogo regiona (geosotsiologicheskij komponent). Pskovskij regonologicheskij zhurnal — Pskov Regional Journal. 2013: 43–48

Svityashhuk, I., Stadny’j, Ye. Akademichna migraciya. Centr doslidzhennya suspil’stva CEDOS — CEDOS Centre for Society Studies. https://cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/050/original/AcademicMigration_CSR. pdf?1404815631 [in Ukrainian].

Cociologichne opy’tuvannya simej mizhnarodny’x trudovy’x migrantiv u mezhax proektu Open Society Institute — Higher Education Support Program. — Project Wealth, Poverty and Life Satisfaction in Transition Societies. 2013.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексєєва Т. І., Горбаньова К. В. Інтелектуальна еміграція з України. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 18–21.

Бараник З. П., Романенко І. О. Інтелектуальна міграція населення України: статистичний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 6, ч. 5. С. 223–227.

Малиновська О. А. Зовнішня міграція громадян України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: виклики та шляхи реагування / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bezviz-6eaa1.pdf (дата звернення 7.07.2018).

Міграція в Україні: факти і цифри / Представництво МОМ в Україні; упорядник О. Малиновська. Київ, 2016. 32 с.

Оппельд Л. І. Сучасні тенденції міжнародної інтелектуальної міграції в умовах євроінтеграції. Ефективна економіка. 2013. № 3. С. 12–33.

Верхогляд Я. В. Економічні наслідки міграції населення України / Науковий блог Національного університету «Острозька академія». URL:https://naub.oa.edu.ua/2018/ %D0 %B5 %D0 %B5/ (дата звернення 7.07.2018).

Гордузенко В. Зовнішня міграція як фактор динаміки етнонаціональної структури. Політичний менеджмент. 2006. № 4. С. 171–178.

Петрова Я. Інтелектуальна міграція в Україні: мотивація та наслідки для суспільства. Міграція і толерантність в Україні: зб. ст. / за ред. Ярослава Пилинського. К.: Стилос, 2007. С. 127–132.

Полковниченко С., Курочка В. «Відплив умів» з України як загроза національній безпеці. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 4 (8). С. 16–22.

Горожанкина Н. А. Международная интеллектуальная эмиграция из Днепропетровского региона (геосоциологический компонент). Псковский регионологический журнал. 2013. № 16. С. 43–48.

Світящук І., Стадний Є. Академічна міграція / Центр дослідження суспільства CEDOS. URL:https://cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/050/original/ AcademicMigration_CSR. pdf?1404815631 (дата звернення 7.07.2018).

Cоціологічне опитування сімей міжнародних трудових мігрантів у межах проекту OpenSociety Institute. Higher Education Support Program. Project Wealth, Poverty and Life Satisfaction in Transition Societies, 2013.

 

 

 

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.