DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2018.2(31).144312

ДОКТРИНА ОБАМИ: ЧИ ІСНУВАЛА РЕСПУБЛІКАНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА?

О. С. Курандо

Анотація


Стаття присвячена дослідженню зовнішньополітичних поглядів представників Республіканської партії у період 2008–2016 рр. У республіканській партії були три основні школи думки: антиінтервенціоністи, інтернаціоналісти й націоналісти. Всі три групи були консервативні, але вони не були згодні з наслідками американської «великої стратегії» при президенті Бараку Обамі. Метою статті є дослідження тактики республіканців за часів правління Обами й виявлення особливостей інтелектуального внеску кожної з трьох основних груп у спротив партії демократичному президенту. За часів Обами консервативні антиінтервенціоністи являли собою значну політичну силу у рамках Республіканської партії. Американці у переважній більшості були стурбовані внутрішніми й економічними проблемами, а не зовнішніми справами. Консервативні інтернаціоналісти не мали домінуючого впливу, але вони як і раніше були силою, цілком здатною боротися за керівництво Республіканською партією. Незважаючи на тенденції останніх років, консервативні інтернаціоналісти мали більш агресивні погляди з цілого ряду зовнішньополітичних питань, що було укорінено історично, політично, ідеологічно й інституціонально. Консервативні націоналісти переймалися воєнними аспектами зовнішньої політики США: витрати на оборону, приховані дії, стратегічні альянси й превентивні збройні дії за рубежем, якщо це необхідно. У той же час їм украй незручні невоєнні аспекти інтернаціоналізму США, у тому числі іноземна допомога, багатобічна організація, державне будівництво, гуманітарне втручання й дипломатичні поступки іншим державам. Консервативні націоналісти мало цікавилися космополітичними проектами світового порядку й глобального керування. Насправді вони цінували збереження національного суверенітету Америки. Проте вони вірили у необхідність воєнної переваги США над будь-яким супротивником. 


Ключові слова


доктрина Обами; зовнішня політика; США; Республіканська партія.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Altman, Alex. «The rebel». Time. April 15, 2013.

Rae, Nicol. «Be careful what you wish for: The rise of responsible parties in American national politics.» Annual Review of Political Science 10 (2007): 169-191.

Drezner, D. «Five thoughts on the Obama Doctrine». Washingtonpost. March 11, 2016. Accessed August 20, 2018. http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/03/11/five-thoughts-on-the-obama-doctrine

Logan, Justin. «Shоuld the NATO alliance continue?» Congressional Quarterly Researcher.March 23, 2012. 293.

Holsti, Ole. Public Opinion and American Foreign Policy. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 2004. Accessed August 20, 2018. https://www.press.umich.edu/pdf/9780472030118-ch1.pdf

Brown, W. «Neo-liberalism and the end of liberal democracy.» Accessed August 20, 2018. https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/theory_and_event/v007/7.1brown.html

Nau, Henry. Conservative Internationalism. Princeton: Princeton Univ. Press, 2013.

Delgado-Ramos, Gian Carlo and Silvina María Romano. «Political-Economic Factors in U. S. Foreign Policy: The Colombia Plan, the Mérida Initiative, and the Obama Administration.» Latin American Perspectives 38 (4) (2011): 93-108.

Kirkpatrick, Jeane. «Dictatorships and double standards.» Commentary, November, 1979: 35-45.

Big bets and black swans: Foreign policy challenges for President Obama’s second term. Brookings. August 20, 2018. Accessed August 20, 2018. http://www.brookings.edu/interactives/big-bets-and-black-swans-foreign-policy-challenges-for-president-obamas-second-term-2/

Dueck, Colin. The Obama Doctrine. American Grand Strategy Today. Oxford: Oxford Univ. Press, 2015.

Alvarez Herrera, Bernardo. «The tea party’s vendetta». Foreign Policy. December 7, 2010. Accessed August 20, 2018. http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/12/07/the_tea_partys_vendetta

Gates, Robert. Duty: Memoirs of a Secretary at war. NY: Alfred A. Knopf, 2014.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Altman A. The rebel. Time. 15 аpril 2013. P. 2.

Rae N. Be careful what you wish for: The rise of responsible parties in American national politics. Annual Review of Political Science. 2007. № 10. Р. 169-191.

Drezner D. Five thoughts on the Obama Doctrine. Washingtonpost. 11 march 2016. URL : http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/03/11/five-thoughts-onthe-obama-doctrine (дата звернення 20.08.2018).

Logan J. Shоuld the NATO alliance continue? Congressional Quarterly Researcher. 23 march 2012. 293 p.

Holsti O. Public Opinion and American Foreign Policy. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2004. URL : https://www.press.umich.edu/pdf/9780472030118-ch1.pdf (дата звернення 20.08.2018).

Brown W. Neo-liberalism and the end of liberal democracy. https://muse.jhu.edulogin?auth=0&type=summary&url=/journals/theory_and_event/v007/7.1brown.html (датазвернення 20.08.2018).

Nau H. Conservative Internationalism. Princeton: Princeton Univ. Press, 2013. 352 p.

Delgado-Ramos G. C., Romano S. M. Political-Economic Factors in U. S. Foreign Policy: The Colombia Plan, the Mérida Initiative, and the Obama Administration. Latin American Perspectives. 2011. № 38 (4). Р. 93-108.

Dirkpatrick J. Dictatorships and double standards. Commentary. November, 1979. Р. 35-45.

Dig bets and black swans: Foreign policy challenges for President Obama’s second term. Brookings. 20 аugust 2018. URL : http://www.brookings.edu/interactives/big-bets-andblack-swans-foreign-policy-challenges-for-president-obamas-second-term-2/ (дата звернення 20.08.2018).

Dueck C. The Obama Doctrine. American Grand Strategy Today. Oxford: Oxford Univ. Press, 2015. 323 р.

Alvarez Herrera B. The tea party’s vendetta. Foreign Policy. 7 december 2010. http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/12/07/the_tea_partys_vendetta (дата звернення 20.08.2018).

Gates R. Duty: Memoirs of a Secretary at war. NY: Alfred A. Knopf, 2014. 621 p.


 

 

 


 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.