DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2018.2(31).144309

ЧИННИК КОНЦЕПЦІЇ «ЄВРОПА РЕГІОНІВ» В ПРОЦЕСАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ю. В. Узун

Анотація


У статті розглянуто процес розвитку чергового етапу реформи децентралізації в Україні, розпочатої в 2014 році, з огляду на анонсовані урядом стратегічні цілі та з огляду на очікування європейських організацій, які спрямували свої зусилля на підтримку демократизації та підвищення якості адміністрування в Україні. У статті розглянуто стратегічні цілі уряду, експертні та інституційні оцінки чотирирічного етапу реформування в Україні, представлено цілі реформ децентралізації та досвід реформування в країнах Європи, простежено процес розвитку форм децентралізації: дереuуляції, деконцентрації, деволюції, дівестиції, проаналізовано реалізацію цих форм в адміністративній, бюджетній та політичній сферах. 


Ключові слова


Україна; політика; децентралізація; «Європа регіонів».

Повний текст:

PDF

Посилання


Arabchuk, Ya.I. «Fіnansova detsentralіzatsіja — osnovna skladova spromozhnoji gromady.» In Teorija ta praktyka derzhavnogo upravlinnja ta mistsevogo samovrjaduvannja. 1 (2016). Accessed July 09, 2018. file:///C:/Users/admuin/Downloads/Ttpdu_2016_1_20.pdf (in Ukrainian)).

Valovy’j regional’ny’j produkt u 2016 r. Staty’sty’chny’j zbirny’k. Ky’yiv. Derzhavna sluzhba staty’sty’ky’, 2018.

Zabejvorota, Tetiana. «Decentralizaciya vlady’ yak sposib implementaciyi pry’ncy’piv nalezhnogo vryaduvannya (Good Governance).» V: Derzhavne budivny’cztvo. Zbirny’k Naukovy’xpracz’. Xarkiv: Vy’dvo XarRI NADU «Magistr». 1(2016): 1–13.

Kravs, Ye. «Finansova decentralizaciya OTG: byudzhetna revolyuciya chy’ butaforiya?» ZIKnovy’ny’. Serpen’ 22, 2017. Accessed July 09, 2018. https://zik.ua/news/2017/08/22/finansova_detsentralizatsiya_otg_byudzhetna_revolyutsiya_chy_butaforiya_1154625

Ministerstvo Regional»nogo rozvytku Ukrayiny’. «Detsentralizatsiya vlady’ i reforma mistsevogo samovryaduvannya.» Videoroz’yasnennya. K’yiv, Ukrayina: Ministerstvo Ukrayiny’. 2014 a. Accessed July 09, 2018. http://www.minregion.gov.ua/news/announces/decentralizaciya-vladi-i-reforma-miscevogo-samovryaduvannya--ch-i-437806/

Ministerstvo Regional»noho rozvytku Ukrayiny. «Programni dokumenty shchodo detsentralizatsiyi ta reformuvannya mistsevogo samovryaduvannya.» Kyyiv, Ukrayina: Ministerstvo Ukrayiny. 2014 b. Accessed July 09, 2018. http://www.minregion.gov.ua

Ministerstvo Regional»noho rozvytku Ukrayiny. «Detsentralizatsiya daye mozhlyvosti. Monitorynh protsesu detsentralizatsiyi.» Kyyiv, Ukrayina: Ministerstvo Ukrayiny, 2018. Accessed July 09, 2018. http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/260/ %D0 %9C %D0 %BE %D0 %BD %D1 %96 %D1 %82 %D0 %BE %D1 %80 %D0 %B8 %D0 %BD %D0 %B3__10.05.2018.pdf

Najdenko, O. Ye. «Rozvy’tok podatkovoyi decentralizaciyi v Ukrayini.» Ekonomika i suspil’stvo. 3(2017): 882–886.

Onishhenko, V. V. «Osobly’vosti byudzhetnoyi decentralizaciyi v Ukrayini: teorety’chny’j aspekt.» Naukovy’j Visny’k Uzhgorods’kogo nacional’nogo universy’tetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosy’ny’. 12(2) (2017): 45- 50.

Popova, Ol’ga. «Reformuvannya gromad: ’dobrovil’nist« bez al’ternaty’vy’.» Dzerkalo ty’zhnya. Ly’pen’9, 2016.

Puxtecz’ka, A. A. «Xaraktery’sty’ka pry’ncy’pu dekoncentraciyi ta jogo znachennya dlya organizaciyi publichnoyi administraciyi.» Administraty’vne pravo i proces. Ky’yiv: Ky’yivs’ky’j universy’tet. 3(13) (2015): 55–61.

Tryeshhov, M. M. «Perspekty’vy’ vprovadzhennya byudzhetnogo federalizmu v Ukrayini.» Aktual’ni problemy’ derzhavnogo upravlinnya. 1 (2015): 159–167. http://www.kbuapa.kharkov. ua/e-book/apdu/2015–1/doc/2/12.pdf

Chabanova, K. I. «Ponyattya devolyuciyi v procesi rozpodilu povnovazhen’ mizh rivnyamy’ publichnoyi vlady’.» Derzhava ta regiony’. Ceriya: derzhavne upravlinnya. 1 (2017): 154–158.

Chernikov, Denis, R. Xoropol’s’ky’j ta O. Sy’n’ooky’j. Regional’na polity’ka ta ugoda proasociaciyu mizh Ukrayinoyu ta YeS. Za red. GO «Laboratoriya zakonodavchy’yi iniciaty’v». Ky’yiv: Parlaments’ke vy’davny’cztvo. 2014. http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/3.pdf

Shedlovs»yy, Vitaliy. «Detsentralizatsiya — naybil»sh efektyvna reforma v Ukrayini.» Doslidnyts»ka kompaniya «Active Group». November 6, 2017. Accessed July 7, 2018. http://new.activegroup.com.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арабчук Я. І. Фінансова децентралізація — основна складова спроможної громади. Теорія та практика державного управління та місцевого самоврядування. 2016. № 1. URL: file:///C:/Users/admuin/Downloads/Ttpdu_2016_1_20.pdf (in Ukrainian)) (дата звернення 9.07.2018).

Валовий регіональний продукт у 2016 р.: статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики, 2018.

Забейворота Т. В. Децентралізація влади як спосіб імплементації принципів належного врядування (Good Governance). Державне будівництво: зб. наук. праць. Харків: Магістр, 2016. № 1. С. 1–13.

Кравс Є. Фінансова децентралізація ОТГ: бюджетна революція чи бутафорія? ZIK-Новини. 2017. 22 серпня. URL: https://zik.ua/news/2017/08/22/finansova_detsentralizatsiya_otg_byudzhetna_revolyutsiya_chy_butaforiya_1154625 (дата звернення: 9.07.2018).

Міністерство регіонального розвитку України. Децентралізація влади і реформа місцевого самоврядування: відеороз’яснення. Київ, 2014. URL: http://www.minregion.gov.ua/news/announces/decentralizaciya-vladi-i-reforma-miscevogo-samovryaduvannya--ch-i-437806/ (дата звернення: 9.07.2018).

Міністерство регіонального розвитку України. Програмні документи щодо децентралізації та реформування місцевого самоврядування. Київ, 2014. URL: http://www.minregion.gov. ua (дата звернення: 9.07.2018).

Міністерство регіонального розвитку України. Децентралізація дає можливості. Моніторинг процесу децентралізації. Київ, 2018. URL: http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/260/ %D0 %9C %D0 %BE %D0 %BD %D1 %96 %D1 %82 %D0%BE %D1 %80 %D0 %B8 %D0 %BD %D0 %B3__10.05.2018.pdf (дата звернення: 9.07.2018).

Найденко О. Є. Розвиток податкової децентралізації в Україні. Економіка і суспільство. 2017. № 3. С. 882–886.

Оніщенко В. В. Особливості бюджетної децентралізації в Україні: теоретичний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини. 2017. № 12(2).С. 45- 50.

Попова О. Реформування громад: «добровільність» без альтернативи. Дзеркало тижня. 2016. 9 липня.

Пухтецька А. Характеристика принципу деконцентрації та його значення для організації публічної адміністрації. Адміністративне право і процес. Київ: Київський університет, 2015. № 3(13). С. 55–61.

Трєщов М. Перспективи впровадження бюджетного федералізму в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2015. № 1. С. 159–167. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015–1/doc/2/12.pdf (дата звернення 9.07.2018).

Чабанова К. І. Поняття деволюції в процесі розподілу повноважень між рівнями публічної влади. держава та регіони. Серія: Державне управління. 2017. № 1. С. 154–158.

Черніков Д., Хоропольський Р., Синьоокий О. Регіональна політика та угода про асоціацію між Україною та ЄС: за ред. ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив». Київ: Парламентське видавництво, 2014. 34 с. URL: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/3.pdf (дата звернення 9.07.2018).

Шедловський В. Децентралізація — найбільш ефективна реформа в Україні / Дослідницька компанія «Аctiv Group». 2017. 6 листопаа. URL: http://new.activegroup.com.ua (аccessed 09.07.2018).

 

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.