DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2018.2(31).144308

РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ І «БОЛГАРИ ЗАРУБІЖЖЯ»: ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВЗАЄМОДІЇ

С. В. Коч

Анотація


У Республіці Болгарії протягом двох десятиліть формується механізм державного управління політикою щодо болгарських спільнот за кордоном. Інституційна система державних органів Болгарії, яка опікується болгарськими громадами за кордоном, включає вищі керівні органи, органи загальної компетенції та спеціалізовані органи. У представленій роботі на підставі аналізу державних законів і політичних програм, системи державних органів і проведеної ними роботи розглядається процес формування політики Республіки Болгарії щодо болгарської діаспори в Україні. Національна стратегія Республіки Болгарії розвивається в напрямку інтегрування всіх осіб болгарського походження в єдину націю, яка трактується поза територією і кордонами. Держава підтримує ідею створення наднаціонального органу з представницькими повноваженнями. Республіка Болгарія зацікавлена в ресурсах, якими володіє діаспора співвітчизників, і демонструє готовність створювати механізми залучення зарубіжних співвітчизників до участі в національно-державному розвитку.


Ключові слова


діаспора; національна політика; болгари за кордоном; етнічне лобіювання.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arevtov, Nikolay. «B’lgarskoto v’zrazhdane i Evropa.» Sfiya: Kralica Mab.,2007.

Asociaciya na b’lgarite po sveta. Accessed August 19, 2017. http://www.assobulg.com/index.html

Asociaciyata na b’lgarskite uchilischa v chuzhbina. Accessed August 11, 2017. http://www.abgschool.org/drupal/

Bilga, Mariya. «B’lgarite ot Besarabiya v politikata na B’lgariya sled 1991». In Besarabskite b’lgari v posts’vetskoto prostranstvo. Kultura, politika, identichnost. Sofiya: IK «Logis». (2012):97–128.

Bolgary 23 stran vstretilis’ v Bryussele. Interv’yu s predsedatelem mezhdunarodnoy associacii za druzhbu i sotrudnichestvo «Moldova-Bolgariya» V. Zabolotnyy. Oficial’nyy sayt mezhdunarodnoy associacii za druzhbu i sotrudnichestvo «Moldova-Bolgariya» Accessed August 9, 2018. http://www.moldbul.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:-23-&catid=36:2013–03–14–21–21–13&itemid=54

Vangelov, Boris. Politika v sfere obrazovaniya dlya bolgarskih obschin za rubezhom: itogi i plany. БНР Radio Bulgaria. 09.12.16. Аccessed August 23, 2017. http://bnr.bg/ru/post/100770247

Godishen otchet 2016–2017 g. za deynostta na sdruzhenie s nestopanska cel «Asociaciya na b’lgarskite uchilischa v chuzhbinaza» perioda yuli 2016 g. — yuli 2017 g. ABUCh. Accessed August 6, 2018. http://www.abgschool.org/drupal/?q=node/376

Grek, Ivan. Bolgariya i bolgary Moldovy i Ukrainy v kontekste geopoliticheskogo processa v yugo-vostochnoy Evrope na rubezhe ХХ — ХХІ v. Bessarabiya i osvobozhdenie Bolgarii. Ch:SSB, 2004.

Dіzanova, Ada. «Nacіonal’no-kul’turna robota sered bolgars’kogo naselennya pіvdnya Ukraїni u 20–30-h rr. ХХ st.» B’lgarite v Severnoto Prichernomorie. Izsledovaniya i materiali. T. 10. Odesa. Veliko T’rnovo. (2009):437–441.

D’rzhavnata agenciya za b’lgarite v chuzhbina. Accessed July 27, 2017. http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1644.

Zakon za b’lgarite, zhiveeschi izv’n Republika B’lgariya ot 11.04.2000 g. B’lgarskiyat pravenportal. Аccessed July 17, 2017. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134916612

Zakon za b’lgarskoto grazhdanstvo, v sila ot 20.02.1999 g. B’lgarskiyat praven portal. Аccessed July 29, 2018. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134446592.

Zakon za vissheto obrazovanie. B’lgarskiyat praven portal. Accessed July 15, 2018 http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133647361.

Zakon za trudovata migraciya i trudovata mobilnost ot 21.05.2016 g. B’lgarskiyat praven portal. Аccessed July 17, 2018. https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136910623

Zakon za chuzhdencite v Republika B’lgariya. B’lgarskiyat praven portal. Аccessed July 17, 2018. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134455296.

Zakon za yuridicheskite lica s nestopanska cel, v sila ot 01.01.2001 g. B’lgarskiyat praven portal. Аccessed July 28, 2018 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134942720

Zakonoproekt za izmenenie i dop’lnenie na Zakona za b’lgarite, zhiveeschi izv’n Republika B’lgariya № 554–01–20 ot 04/02/2015. Oficialen sayt na Narodno s’branie na Respublika B’lgariya. Аccessed July 29, 2018. http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15205/.

Ivanov M. Prezidentskata instituciya i b’lgarite v chuzhbina (1990–1996). Al’manah «Rodolyubec». 1998. (259–260).

Ivanov, Rumen. «B’lgarite izv’n B’lgariya.» Protobulgarians. July 29, 2018. Аccessed July 29, 2018 http://www.protobulgarians.com/Statii %20ot %20drugi %20avtori/Rumen %20

Ivanov %20- %20Varna/B7lgarite %20izv7n %20B7lgariya.htm.

Konferenciya v Bryuseli «Politiki za b’lgarite v chuzhbina» 15.11.2012 D’rzhavnata agenciyaza b’lgarite v chuzhbina. B’lgarskiyat praven portal. Аccessed August 11, 2018. www.aba.government.bg.

Koordinacionnyy centr po svyazi s bolgarami v Ukraine. D’rzhavnata agenciya za b’lgarite v chuzhbina. Аccessed August 10, 2018. http://www.aba.government.bg/?show=10

Kosikov, Zhorzhe. Imigraciyata v Braziliya. Besarabski b’lgari i gagauzy. Sofiya: DABCh,2014.

Mizov, Maksim. B’lgarskiyat etnicheski model. Politicheska mitologiya ili problemna realnost? Sofiya: Avangard Prima, 2011.

Milanov, Emil. «B’lgarskoto prosvetno delo zad granica 1990–2005. B’lgarite v Severnoto Prichernomorie». Izsledovaniya i materiali. Odesa: Druk, 2006.

Ministry obrazovaniya Ukrainy i Bolgarii otkryli v Odesse kabinet izucheniya evropeyskih yazykov Odesa, 01 noyabrya 2017 g. Kontekst 26. Prichernomor’e informacionnoe agentstvo.Аccessed August 15, 2018. http://www.prichernomorie.com.ua/odessa/news/education/2017–11–01/196044.php

Minkov, Ignat. «Etnosi i globalizacionni obschnosti. Etnichnite obschnosti na B’lgariya.» Nacionalnata shema i v procesite na globalizaciya. Sofiya: IK «Tip-top pres», 2011.

Naulko, Vsevolod. «Suchasnі etnіchnі procesi sered bolgars’koї dіaspori Ukraїni.» In Materіali mіzhnarodnogo kruglogo stolu «Bolgari v Ukraїnі: v poshukah nacіonal’noї іdentichnostі (minule і suchasne)». K.,1998. (37–42).

Nauchen cent’r «B’lgarska nacionalna strategiya». B’lgarska akademiya na naukite i izkustvata (BANI). Аccessed August 10, 2018. http://www.basa.bg/index.php/otdeleniq-na-bani/nauka/100–2012–04–05–12–06–48.

Nacionalen statisticheski institut. Аccessed August 22, 2018.http://nsi.bg 30. Nacionalna strategiya v oblastta na migraciyata, ubezhischeto i integraciyata (2011–2020).

Dokument’t e priet s Protokol № 8.17 na Ministerskiya s’vet ot 23.02.2011 g. Oficialen sayt na Ministerski s’vet. Portal za obschestveni konsul’tacii. Аccessed May 10, 2018. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=670.

Nacionalna strategiya za b’lgarskite grazhdani i istoricheskite b’lgarski obschnosti po sveta ot 23.07.2014 g. Oficialen sayt na Ministerski s’vet. Portal za obschestveni konsul’tacii. Аccessed August 23, 2018. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=938.

Nyagulov, Blagosvet. «B’lgarskite obschnosti zad granica.» In Obschnosti i identichnosti v B’lgariya. Sofiya: Petekston, 1998: 408 –438.

Petkov, Sergey. Bolgarskaya diaspora v Ukraine: pravovoe polozhenie (XVII — XIX vv.). Zaporozh’e, 1997.

Podgotavlivaetsya distancionnoe obuchenie po bolgarskomu yazyku dlya bolgar za rubezhom. BNR Radio Bulgaria 26.07.17 Аccessed August 25, 2018. http:// bnr.bg/ru/post/100856838/podgotavlivaetsa-distancionnoe-obuchenie-po-bolgarskomu-aziku-dla-bolgar-za-rubejom.

Postanovlenie № 103 za os’schestvyavane na obrazovatelna deynost sred b’lgarite v chuzhbina na Ministerski S’vet ot 31.05.1993 g. Oficialen sayt na Ministerstvo na obrazovanieto i naukata. Аccessed August 5, 2018. http://mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=58.

Potanovlenie № 228 na za priemane na grazhdani na Republika Makedoniya za studenti v d’rzhavnite visshi uchilischa na Republika B’lgariya. Ot 20.05. 1997. Oficialen sayt na Ministerstvo na obrazovanieto i naukata. Аccessed August 3, 2018. https://www.mon.bg/?go=p age&pageId=7&subpageId=58.

Pravilnik za ustroystvoto i deynostta na nacionalniya s’vet za s’trudnichestvo po etnicheskite i integracionnite v’prosi k’m ministerskiya s’vet. Ot 15.04.2011 g. B’lgarskiyat praven portal.

Аccessed August 7, 2018. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135541318

Protokol zasedanie na Komisiyata po politikite za b’lgarite v chuzhbina. Ot 25.03.2015 g. Oficialen sayt na Narodno s’branie na Respublika B’lgariya. Аccessed August 20, 2018. http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2400/steno/ID/3614.

Protokol o sotrudnichestve i obmene mezhdu Ministerstvom obrazovaniya i nauki Ukrainy i Ministerstvom obrazovaniya i nauki Respubliki Bolgariya na 2015/16, 2016/17, 2017/18,

/19 gg.

Regist’r na organizaciite na b’lgari po smis’la na ZBZhIRB. Oficialen sayt na D’rzhavnata agenciya za b’lgarite v chuzhbina. Аccessed August 19, 2018. http://www.aba.government. bg/?country=73.

Stenograma ot rabotna srescha «Nacionalen s’vet na b’lgarite, zhiveeschi izv’n R. B’lgariya». 21 dekemvri 2013 g. v Narodnoto s’branie, po temata «Nacionalen s’vet na b’lgarite v chuzhbina ». EuroChicago. 2014.01.17. Аccessed August 23, 2018. http://www.eurochicago.com/2014/01/stenograma-ot-rabotnata-sreshta-natsionalen/

S’zdavame specialen fond za b’lgarite v chuzhbina. Ot 16.06.2008. News.bg. Аccessed August 27, 2018. https://news.bg/politics/sazdavame-spetsialen-fond-za-balgarite-v-chuzhbina.html.

Ustav Asociaciya na b’lgarite po sveta. Аccessed August 22, 2018. http://www.assobulg.com/ustav.html

Ustav na Mezhdunarodnata asociaciya na b’lgarite (MAB) OMDA. Wonderland Bulgaria. Аccessed August 20, 2018. http://prehod.omda.bg/gallery/gallery2.php?SideMenu=on&IDArticle=919&IDMenu=635#/2

Ustav na sdruzhenie s nestopanska cel Asociaciya na b’lgarskite uchilischa v chuzhbina (ABUCh) Priet na 15 avgust 2007 g. v gr. Plovdiv. Аccessed August 11, 2018. http://www.abgschool.org/drupal/files/doc/13/Ustav2013.pdf

Chervenkov, Nikolay. «Bolgary Moldovy: svyaz’ s metropoliey — Bolgariey.» In Chelovekv istorii i kul’ture. Sb. nauchnyh rabot v chest’ 70-letiya laureata Gosudarstvennoy Premii Ukrainy, akademika RAEN, professora, V. N. Stanko. Odessa — Ternovka: Druk, 2007. (490–498).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аретов Н. Българското възраждане и Европа. София: Кралица Мaб, 2007. 165 с.

Асоциация на българите по света. URL : http://www.assobulg.com/index.html (дата обращения 19.08.2017).

Асоциацията на българските училища в чужбина. URL :http://www.abgschool.org/drupal/ (дата обращения 11.08.2017).

Билга М. Българите от Бесарабия в политиката на България след 1991. Бесарабските българи в постсъветското пространство. Култура, политика, идентичност. София: ИК «Логис», 2012. С. 97–128.

Болгары 23 стран встретились в Брюсселе. Интервью с председателем международной ассоциации за дружбу и сотрудничество «Молдова — Болгария» В. Заболотным / Официальный сайт международной ассоциации за дружбу и сотрудничество «Молдова — Болгария».URL : http://www.moldbul.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:-23-&catid=36:2013–03–14–21–21–13&itemid=54 (дата обращения 9.08.2018).

Вангелов Б. Политика в сфере образования для болгарских общин за рубежом: итоги и планы. БНР Radio Bulgaria. 09.12.16. URL: http://bnr.bg/ru/post/100770247 (дата обращения 23.08.2017)

Годишен отчет 2016–2017 г. за дейността на сдружение с нестопанска цел «Асоциация на българските училища в чужбиназа» периода юли 2016 г. — юли 2017 г. — АБУЧ. URL :http://www.abgschool.org/drupal/?q=node/376 (дата обращения 6.08.2018)

Грек И. Болгария и болгары Молдовы и Украины в контексте геополитического процесса в юго-восточной Европе на рубеже ХХ–ХХІ в. Бессарабия и освобождение Болгарии. Ch: SSB, 2004. С. 128.

Дізанова А. Національно-культурна робота серед болгарського населення Півдня України у 20–30-х рр. ХХ ст. Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. Т. 10. Одеса; Велико Търново, 2009. С. 437–441. 

Държавната агенция за българите в чужбина / Официален сайт. URL : http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1644. (дата обращения 27.07.2017)

 Закон за българите, живеещи извън Република България от 11.04.2000 г. / Българският правен портал. URL : https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134916612 (дата обращения 17.07.2017).

Закон за българското гражданство, в сила от 20.02.1999 г. / Българският правен портал. URL :http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134446592. (дата обращения 29.07.2018)

Закон за висшето образование / Българският правен портал. URL :http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133647361 (дата обращения 15.07.2018).

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност от 21.05.2016 г. Българският правен портал. URL : https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136910623 (дата обращения 17.07.2018)

Закон за чужденците в Република България / Българският правен портал. URL : http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134455296. (дата обращения 15.07.2018).

Закон за юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 01.01.2001 г. Българският правен портал. URL : https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134942720 (дата обращения 27.08.2018).

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България № 554–01–20 от 04/02/2015 / Официален сайт на Народно събрание на Республика България. URL : http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15205/ (дата обращения 29.07.2018).

Иванов М. Президентската институция и българите в чужбина (1990–1996). Родолюбец:альманах. 1998. С. 259–260.

Иванов Р. Българите извън България. Рrotobulgarians. URL : http://www.protobulgarians.com/Statii %20ot %20drugi %20avtori/Rumen %20Ivanov %20- %20Varna/B7lgarite %20izv7n %20B7lgariya.htm (дата обращения 29.07.2018).

Конференция в Брюсели «Политики за българите в чужбина» 15.11.2012. Държавната агенция за българите в чужбина. Българският правен портал. URL : http://www.aba.government.bg. (дата обращения 11.08.2018).

Координационный центр по связи с болгарами в Украине / Държавната агенция за българите в чужбина. Официален сайт. URL : http://www.aba.government.bg/?show=10 (дата обращения 10.08.2018).

Косиков Ж. Имиграцията в Бразилия. Бесарабски българи и гагаузы. София: ДАБЧ,2014. 320 с.

Мизов М. Българският етнически модел. Политическа митология или проблемна реальност? София: Авангард Прима, 2011. 388 с.

Миланов Е. Българското просветно дело зад граница 1990–2005. Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. Одеса: Друк, 2006. 500 с.

Министры образования Украины и Болгарии открыли в Одессе кабинет изучения европейских языков. Одесса, 1 ноября 2017 г. / Контекст Причерноморье информационное агентство. URL : http://www.prichernomorie.com.ua/odessa/news/education/2017–11–01/196044.php (дата обращения 15.08.2018).

Минков И. Етноси и глобализационни общности. Етничните общности на България. Националната схема и в процесите на глобализация. София: ИК «Тип-топ прес», 2011. 435 с.

Наулко В. Сучасні етнічні процеси серед болгарської діаспори України. Болгари в Україні: в пошуках національної ідентичності (минуле і сучасне): матеріали міжнародного круглого столу. К., 1998. С. 37–42.

Научен център «Българска национална стратегия» / Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ). URL : http://www.basa.bg/index.php/otdeleniq-na-bani/nauka/100–2012–04–05–12–06–48 (дата обращения 10.08.2018).

Национален статистически институт. URL :http://nsi.bg (дата обращения 22.08.2018)

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011–2020). Документът е приет с Протокол № 8.17 на Министерския съвет от 23.02.2011 г. / Официален сайт на Министерски съвет. Портал за обществени консультации. URL : http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=670 (дата обращения 10.05.2018).

Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света от 23.07.2014 г. / Официален сайт на Министерски съвет. Портал за обществени консультации. URL: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=938. (дата обращения 23.08.2018).

Нягулов Б., Миланов Е. Българските общности зад граница. Общности и идентичности в България. София: Петекстон, 1998. С. 408 –438.

Петков С. В. Болгарская диаспора в Украине: правовое положение (XVII–XIX вв.). Запорожье, 1997. 66 с.

Подготавливается дистанционное обучение по болгарскому языку для болгар за рубежом / БНР Radio Bulgaria. 26.07.17 URL : http://bnr.bg/ru/post/100856838/podgotavlivaetsadistancionnoe-obuchenie-po-bolgarskomu-aziku-dla-bolgar-za-rubejom (дата обращения 25.08.2018).

Постановление № 103 за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина на Министерски Съвет от 31.05.1993 г. / Официален сайт на Министерство на образованието и науката. URL : http://mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=58. (дата обращения 05.08.2018)

Постановление № 228 на за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България. От 20.05.1997 / Официален сайт на Министерство на образованието и науката. URL : https://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=58. (дата обращения 3.08.2018).

Правилник за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към министерския съвет. От 15.04.2011 г. / Българският правен портал. URL : https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135541318 (дата обращения 7.08.2018).

Протокол заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина. От 25.03.2015 г. / Официален сайт на Народно събрание на Республика България. URL : http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2400/steno/ID/3614 (дата обращения 20.08.2018).

Протокол о сотрудничестве и обмене между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования и науки Республики Болгария на 2015/16, 2016/17,
2017/18 т 2018/19 гг. РБК-Украина. 7.07.2015. URL: http://atn.ua/politika

Регистър на организациите на българи по смисъла на ЗБЖИРБ / Официален сайт на Държавната агенция за българите в чужбина. URL :http://www.aba.government.bg/?country=73 (дата обращения 21.08.2018).

Стенограма от работна среща «Национален съвет на българите, живеещи извън Р. България». 21 декември 2013 г. в Народното събрание, по темата «Национален съвет на българите в чужбина» / EuroChicago. 2014.01.17. URL : http://www.eurochicago.com/2014/01/stenograma-ot-rabotnata-sreshta-natsionalen/ (дата обращения 21.08.2018).

Създаваме специален фонд за българите в чужбина / News.bg. 16.06.2008. URL :https://news.bg/politics/sazdavame-spetsialen-fond-za-balgarite-v-chuzhbina.html (дата обращения 23.08.2018).

Устав Асоциация на българите по света. URL : http://www.assobulg.com/ustav.html (дата обращения 22.08.2018).

Устав на Международната асоциация на българите (МАБ) / OMDA. Wonderland Bulgaria URL : http://prehod.omda.bg/gallery/gallery2.php?SideMenu=on&IDArticle=919&IDMenu=635#/2 (дата обращения 20.08.2018).

Устав на сдружение с нестопанска цел Асоциация на българските училища в чужбина (АБУЧ). Приет на 15 август 2007 г. в гр. Пловдив. URL :http://www.abgschool.org/drupal/files/doc/13/Ustav2013.pdf (дата обращения 11.08.2018).

Червенков Н. Болгары Молдовы: связь с метрополией — Болгарией. Человек в истории и культуре: сб. научных работ в честь 70-летия лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора В. Н. Станко. Одесса; Терновка: Друк, 2007. С. 490–498.

 

 

 


 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.