DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2018.2(31).144303

СУЛТАНІЗМ ТА НАПІВАВТОРИТАРИЗМ В ПОСТРАДЯНСЬКОМУ АЗЕРБАЙДЖАНІ

K. F. Pashaieva

Анотація


Стаття присвячена дослідженню політичного режиму пострадянського Азербайджану, який підпадає під категорію гібридних і тому не має виключно авторитарного або демократичного характеру. Метою дослідження є застосування нової концептуальної моделі, запропонованої політологом Фарідом Гулієвим, яка поєднує концепції султанізму та напіваторитаризму. Крос-теоретичний підхід застосовується з причини наявності елементів демократії та відкритих сфер суспільного життя, що було б неможливим в умовах ідеального султанізму або авторитаризму. Проте прояви демократії мають обмежений характер з метою запобігання кардинальним політичним змінам, що є особливістю напівдемократичних режимів. В Азербайджані регулярно проводяться багатопартійні вибори, функціонують парламент та неурядові організації, є незалежні засоби масової інформації та опозиційні партії. Однак сам режим не ризикує втратити свою владу, оскільки відбувається «гра в демократію» і зберігається контроль, що є характерним для напівавторитаризму. В межах теорії султанізму можна зазначити злиття приватного та державного секторів, сильну тенденцію до сімейної влади, відсутність розмежування між державною кар’єрою та особистим підпорядкуванням лідеру, відсутність ідеології та ефективно функціонуючих раціонально-правових норм, домінування виконавчої гілки влади та належність економічного добробуту від особистих сто сунків з правителем, що доводить існування неопатримоніальних мереж у суспільстві. Крім того, політична стабільність в країні забезпечується за рахунок доходів від енергетичного сектора. Таким чином, проведене дослідження дає можливість зробити висновок, що султаністський напіваторитаризм є відповідною концептуальною моделю для вивчення системно-політичних трансформацій пострадянського Азербайджану на початку XXI століття.


Ключові слова


Азербайджан; гібридний режим; напіавторитаризм; султанізм.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bedeski, Robert. «Authoritarian System.» Encyclopedia of Life Support Systems (2009). Accessed August 19, 2018. https://www.eolss.net/sample-chapters/C04/E6–32–01–03.pdf

Carothers, Thomas. «The End of the Transition Paradigm.» Journal of Democracy. 13 (1) (2002): 5–12.

Chehabi, Houchang E., and Juan Linz. Sultanistic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998.

Diamond, Larry. «Elections Without Democracy: Thinking About Hybrid Regimes.» Journal of Democracy.13 (2) (2002): 21–35.

Filleti, Andrea. «Democratization or Authoritarian Stability? The Different Paths of Georgia & Azerbaijan.» Journal of Central Asian and Caucasian Studies 14 (2012): 66–92.

Freedom House. «Azerbaijan Country Profile.» Accessed July 10, 2018. https://freedomhouse. org/report/nations-transit/2018/azerbaijan

Guliyev, Farid. «Personal rule, neopatrimonialism, and regime typologies: integrating Dahlian and Weberian approaches to regime studies.» Democratization. 18 (3) (2011): 575 –601.

Guliyev, Farid. «Post-Soviet Azerbaijan: Transition to Sultanistic Semiauthoritarianism? An Attempt at Conceptualization.» Demokratizatsiya: The Journal of Post–Soviet Democratization.

(3) (2005): 393–435.

LaPorte, Jody. «Hidden in plain sight: political opposition and hegemonic authoritarianism in Azerbaijan.» Post-Soviet Affairs 31 (4) (2015): 339–366.

Langerak. Isabella. «Regime Stability in Azerbaijan.» Turkish Policy Quarterly. 12 (4) (2014): 125–136.

Linz, Juan J. and Alfred Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

Olcott, Martha B., and Marina Ottaway. «Challenge of Semi-Authoritarianism.» Carnegie Endowment for International Peace Paper 7 (1999). Accessed August 19, 2018. https://carnegieendowment.org/1999/10/01/challenge-of-semi-authoritarianism-pub-142

Ottaway, Marina. Democracy Challenged: The Rise of Semi-Authoritarianism. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2003.

Transparency International. «Corruption Perception Index 2017.» Accessed July 10, 2018. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bedeski R. Authoritarian System. Encyclopedia of Life Support Systems. 2009. URL : https://www.eolss.net/sample-chapters/C04/E6–32–01–03.pdf (дата звернення: 19.08.2018).

Carothers T. The End of the Transition Paradigm. Journal of Democracy. 2002. № 13(1). Р. 5–12.

Chehabi H. E., Linz J. Sultanistic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998. 420 р.

Diamond L. Elections Without Democracy: Thinking About Hybrid Regimes. Journal of Democracy. 2002. № 13 (2) Р. 21–35.

Filleti A. Democratization or Authoritarian Stability? The Different Paths of Georgia & Azerbaijan. Journal of Central Asian and Caucasian Studies. 2012. № 14. Р. 66–92.

Freedom House. Azerbaijan Country Profile. URL : https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/Azerbaijan (дата звернення : 10.07.2018).

Guliyev F. Personal rule, neopatrimonialism, and regime typologies: integrating Dahlian and Weberian approaches to regime studies. Democratization. 2011. № 18(3). Р. 575 –601.

Guliyev F. Post-Soviet Azerbaijan: Transition to Sultanistic Semiauthoritarianism? An Attempt at Conceptualization. Demokratizatsiya: The Journal of Post–Soviet Democratization. 2005. № 13 (3). Р. 393–435.

LaPorte J. Hidden in plain sight: political opposition and hegemonic authoritarianism in Azerbaijan. Post-Soviet Affairs. 2015. № 31 (4). Р. 339–366.

Langerak I. Regime Stability in Azerbaijan. Turkish Policy Quarterly. 2014. № 12 (4). Р. 125–136.

Linz J., Stepan A. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. 504 р.

Olcott M. B., Ottaway M. Challenge of Semi-Authoritarianism. Carnegie Endowment for International Peace Paper 7. 1999. URL : https://carnegieendowment.org/1999/10/01/challenge-of-semi-authoritarianism-pub-142 (дата звернення: 19.08.2018).

Ottaway M. Democracy Challenged: The Rise of Semi-Authoritarianism. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2003.

Transparency International. Corruption Perception Index 2017. URL : https://www.transparency. org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 (дата звернення: 10.07.2018).


 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.