DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2017.2(29).119978

Українсько-французький політологічний дискурс в дзеркалі «аудиту зовнішньої політики України»

Р. І. Серов

Анотація


Стаття присвячена дослідженню сучасних досягнень української політології у сфері міжнародних відносин, а саме нових методологічних підходів (методологія BISS) з метою визначення «Українського зовнішньополітичного індексу». Основна увага приділена проблемі українсько-французского дискурсу цих політологічних досліджень. За деякими позіціями аналізу і рекомендацій французько-української дослідницької групи проекту « Аудит зовнішньої політики України» автор дискутує й надає свій погляд на про-блему, який доповнюється коротким історичним нарисом двосторонніх стосунків Україна — Франція з використанням архівних джерел МЗС України. На цій основі автор формулює свої висновки і рекомендації.


Ключові слова


українсько-французький дискурс; аудит зовнішньої політики України; політологічний аналіз; методологія BISS

Повний текст:

PDF

Посилання


Leonid Litra, Floraqn Parmant’e, Kirill Bret, Anastasija Chapochkina. Audit zownichnoy politiki: Ukraina-Franzia. Diskussiyna zapiska. Kiiw, Institut Sswitowoy Politiki, Kiiw, 2016, ss. 1–44 ; https://drive.google.com/file/d/0B7i_OSucRX5wc0J2bWV5bVN2YUU/view

Archiw MZS Ukraini, fond 1-go ED (1994, bez № ), sprawa 23, ss.8–9; fond PUFR, sprawa 023, s.2

Memo keriwniztwu Ukraini z nagodi obrannia Emmanuelja Makrona prezidentom Franzii. Kiiw,ISP, 2017. http://iwp.org.ua/ukr/public/2252.html

Inwestizii zownichnoekonomitsnoy diyalnosti. — Statistichny sbirnik. Dergkomstat Ukraini., — Kiiw,2010.

Inwestizii zownichnoekonomichnoy diyalnosti. Statistichny sbirnik.Dergkomstat Ukraini., — Kiiw.,2013,s. 16–17

Potochny archiw 1-go ED, fond PUFR(2012), Ekonomichna chastina do zustrichi W. Khoroshkovskogo z A. Remi ;

Electroniy resurs. — Regim dostupu: http: //korrespondent.net/ business /financial/1324030), 2012

International Weekly, № 6,7,8, (14.02.2012–05.03.2012), — http://fpri.kiev.ua/wp-content/ uploads/2011/01/INTERNATIONAL-WEEKLY-67814.02–05.03.20121.pdf

Forum WED (Otweti i dopolnenia) — https://www.mdoffice.com.ua/ru/aMDOSForum. GetANS?p_id=567320

Potochni archiw 1-go ED, (2015). Zwit «Chodo stanu wikonannia u II piwrichi 2014 r. Dorognoi karti mig Ukrainoyu ta Franzuzkoyu Respublikoyu na period 2013–2015 rr.», s.1–2

Potochni archiw 1-go ED, (2016). Zwit «Chodo stanu wikonannia Dorognoi karti mig Ukrainoyu ta Franzuzkoyu Respublikoyu na period 2013–2015 rr.»


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Літра Л., Пармантьє Ф., Брет К., Шапочкіна А. Аудит зовнішньої політики: Україна— Франція. Дискусійна записка. — Київ: Інститут світової політикі, 2016. — С. 1–44. — https://drive.google.com/file/d/0B7i_OSucRX5wc0J2bWV5bVN2YUU/view

Архів МЗС України. — Ф. 1-го ЄД (1994). — Спр. 23. — Л. 8–9; Фонд ПУФР. — Спр. 023. — Л. 2.

Мемо керівництву України з нагоди обрання Еммануеля Макрона президентом Франції. — Київ: Інститут світової політики, 2017. — http://iwp.org.ua/ukr/public/2252.html).

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності: статистичний збірник / Держкомстат України. — Київ, 2010.

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності: статистичний збірник / Держкомстат України. — Київ, 2013. — С. 16–17.

Поточний архів 1-го ЄД. — Ф. ПУФР (2012), Економічна частина до зустрічі В. Хорошковського з А. Ремі.

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //korrespondent.net/ business / financial/1324030), 2012

International Weekly, № 6,7,8, (14.02.2012–05.03.2012). — http://fpri.kiev.ua/wp-content/ uploads/2011/01/INTERNATIONAL-WEEKLY-67814.02–05.03.20121.pdf

Форум ВЭД (Ответы и дополнения). — https://www.mdoffice.com.ua/ru/aMDOSForum. GetANS?p_id=567320

Поточний архів 1-го ЄД (2015). Звіт «Щодо стану виконання у II півріччі 2014 р. Дорожньої карти між Україною та Французькою Республікою на період 2013–2015 рр». — С. 1, 2.

Поточний архів 1-го ЄД. — Ф. ПУФР (2016), Звіт «Щодо стану виконання Дорожньої карти між Україною та Французькою Республікою на період 2013–2015».

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.