DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2017.2(29).119968

Дослідження історії України в контексті суспільнополітичних трансформацій в Польщі (1989–2017)

О. С. Морозова

Анотація


Стаття присвячена аналізу процесу дослідження проблем історії України в польській науковій думці в руслі загального суспільно-політичного процесу в Польщі (1989–2017). Автор звертає особливу увагу на діяльність польських наукових осередків й окремих істориків, що займаються дослідженням проблем історії України.

Ключові слова


Польща; суспільно-політичні трансформації; дослідження історії України

Повний текст:

PDF

Посилання


Misilo, Evhen. 2013. Akcja «Wisla». Dokumenty i materialy. Warszawa.

Bruski, Jan Jacek. 2000. Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na Wychodźstwie. 1919–1924. Krakуw.

Chojnowski, Andrzej. 1997. Historia państw swiata w XX wieku. Warszawa.

Drozd, Roman. 1997. Droga na Zaсhуd. Osаdnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i pуlnocnych Polski w ramach akcji «Wisła». Warszawa.

Filar, Władyslaw. 1997. «Burza» na Wołyniu. Warszawa.

Gil, Władysław, Norbert Gil. 2002. Stosunki Polski z Ukraina w latach 1989–1993. Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek,.

Hałagida, Ihor. 1997. Ukraińcy w wojewуdztwie gdańskim w latach 1947–1956. W Między Odrą i Dnieprem. Wyznania i narody. Zbiуr studiуw, red. T. Stegner. Gdańsk.

Kosiewski, Piotr., Grzegorz Motykа. 2000. Historycy polscy i ukrainscy wobec problemуw XX wieku. Krakуw: UNIVERSITAS.

Klimecki, Michał. 1997. Polsko-ukraińska wojna o Lwуw i Wschodnią Galicję 1918–1919. Aspekty polityczne i wojskowe. Warszawa.

Koko, Evhen. 2000. Polska historiografia po 1989 roku o relacjach polsko-ukraińskich w latach 1918–1939. W Historycy polscy i ukraińscy wobec problemуw XX w., red. Piotr Kosiewski, Grzegorz Motyka, 132–145. Krakуw: UNIVERSITAS.

Misiło, Evhen. 1993. Akcja «Wisła». Warszawa.

Misiło, Evhen. 1992. Polska polityka narodowościowa wobec Ukraińcуw 1944–1947. W Polska- Polacy — mniejszości narodowe. Wrocław-Warszawa-Krakуw.

Misiło, Evhen. 1996. Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińcуw z Polski do USRR 1944–1946. Т. 1: Dokumenty. Warszawa.

Motyka, Grzegorz. 2000. Problematyka stosunkуw polsko-ukraińskich w latach 1939–1948 w polskiej historiografii po roku 1989. W Historycy polscy i ukraińscy wobec problemуw XX w., red. Piotr Kosiewski, Grzegorz Motyka, 166–178. Krakуw: UNIVERSITAS.

Motyka, Grzegorz, Rafal Wnuk. 1997. Pany i rezuny: wspуłpraca AK-WiN i UPA 1945–1947. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Olszański Tadeusz. Bdw. Historia Ukrainy XX wieku. Warszawa.

Polska-Ukraina: trudne pytania. 1997–2009. Т. 1–11. Warszawa.

Serczyk, Władysław Andrzej. 2002. Stereotypy w historii stosunkow polsko-ukrainskich. Drogi do prawdy. W Stereotypy narodowosciowe na pograniczu, red. Włodzimierz Bonusiak, 11–13. Rzeszow.

Siwicki, Mikołaj. 1992, 1994. Dzieje konfliktуw polsko-ukraińskich. 3 t. Warszawa.

Siwicki, Mikołaj. «Polsko-ukraiński konflikt 1943–1944 rr.» Studia polsko-ukraińskie. Materiały z konferencji naukowej, Kamieniec-Podolski, maj 29–31, 1992; Kijуw- Przemyśl, 1993.

Stryjek, Tomasz. Ukrainska idea narodowa okresu miedzywojennego. Analiza wybranych koncepcji. Wroclaw, 2000.

Sіemaszko, Władysław, Ewa Sіemaszko. Ludobуjstwo, dokonane przez nacjonalistуw ukraińskich na ludności polskiej Wołunia 1939–1945. 2 t. Warszawa, 2000.

Torzecki, Ryszard. Kwestia ukraińska w Polsce wlatach 1923–1929. Krakуw, 1989.

Wawrzonek, Michał. «Polsko-ukraińskie pojednanie. Potrzeba kztałtowania nowego stereotypu wzajemnych stosunkуw» W Polska-Niemcy-Ukraina w Europie. Narodowe identyfikacje i europejskie integracje w przededniu XXІ wieku, pod red. Włodzimierza Bonusiaka, 181–189. Rzeszуw, 2000.

Wołyń 1943 — rozliczenie, мaterialy przeglądowej konferencji naukowej «W 65 rocznicę ekstreminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistуw ukraińskich», Warszawa, 2010.

«Wspуlczesna polska debata na temat metropolity Andrzeja Szeptickiego. Wokуł konferencji w Krakowie (25–26 listopada 2009 r.)» Przegląd Wschodni. Т. XII. — Z. 4 (48) (2013): 954.

Huk, Bohdan. Zakerzonia. Wspomnienia żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii. 3 t. Warszawa,

1994–97.

Zashkіlnyak, Leonid. Polska іstorіografіya pіslya drugoї svіtovoї vіjni: problemi nacіonalnoї іstorії (40–60-і roki) [Polish historiography after the Second World War: problems of national history (40–60 years)]. Кiїv, 1992.

Zashkіlnyak, Leonid «Ukraїnsko-polskі stosunki XX st. u suspіlnіj svіdomostі ukraїncіv і polyakіv» [Ukrainian-Polish relations of the twentieth century. In the public consciousness of Ukrainians and Poles], Vіsnik Lvіvskogo unіversitetu [Visnyk of Lviv University]. Seriya «Socіologіya» 2 (2008).

Illyushin, Ihor «Volinska tragedіya 1943–1944 rr.: poshuk mіzh «dvoma pravdami»» [Volyn tragedy of 1943–1944: scourge between «two truths»] Ukraїnska pravda. іstorichna pravda [Ukrainian Pravda. Historical truth], Кiїv, 13 lipnya 2011 http://www.istpravda.com.ua/ digest/2011/07/13/45611/

Ilyushin, Ihor. «Aktualnі problemi metodologії ta іstorіografії ukraїnsko-polskix vіdnosin XX st.» [Actual problems of methodology and historiography of Ukrainian-Polish relations of the twentieth century]. Data zvernennia berezen 25, 2015.http://shron.chtyvo.org.ua/ iliushyn_ihor/aktualni_problemy_metodolohii_ta_istoriohrafii_ukrainsko polskykh_vidnosyn_ xx_stolittia.pdf

Kasyanov, Georgii. «Vistup pіd chas mіzhnarodnogo kruglogo stolu shhodo ukraїnskopolskogo іstorichnogo dіalogu «yak rozmіnuvati ukraїnsko-polsku іstorіyu?»» [Speech at the International Roundtable on the Ukrainian-Polish Historical Dialogue «How to Discard Ukrainian- Polish History?»], 7 grudnya 2016 r. Data zvernennia veresen 05, 2017. http://glavcom. ua/publications/yak-rozminuvati-ukrajinsko-polsku-istoriyu-386723.html

Litvin, Volodymyr. «Ukraїnsko-polskі naukovі zv’yazki v gumanіtarnіj sferі» [Ukrainian- Polish scientific relations in the humanitarian sphere] Data zvernennia veresen 05, 2017. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/82208/11-lytvyn.pdf?sequence=1

Morozova, Olha «Ukraїnsko-polskі naukovі stosunki: xronologіya podіj» [Ukrainian-Polish scientific relations: chronology of events], Chornomorskij lіtopis: naukovij zhurnal [Black Sea Chronicle: Scientific Journal]. 4 (2011): 157–161.

Morozova, Olha «Nacіonalna pam’yat ta suchasnі ukraїnsko-polskі vіdnosini» [National memory and modern Ukrainian-Polish relations], Istoriko-polіtichnі problemi suchasnogo svіtu: zbіrnik naukovix statej [Historical and political problems of the modern world: a collection of scientific articles]. Chernіvcі: Chernіveckij nacіonalnij unіversitet, 25–26 (2013): 173–77.

Motyka, Gzegoz. Vіd volinskoї rіzanini do operacії «vіsla». polsko-ukraїnskij konflіkt 1943– 1947 rr. [From the Volyn massacre to Operation Wisla. Polish-Ukrainian conflict 1943–1947] Kiїv, 2013.

Motyka, Gzegoz. «Polska reakcіya na dії UPA: masshtab і perebіg karalnix akcіj» [Polish reaction to UPA’s actions: scale and course of punitive actions] Nezalezhnij kulturologіchnij zhurnal «ї» [Independent cultural magazine «I»] 28 (2003) Data zvernennia veresen 05, 2017. http://www.ji.lviv.ua/n28texts/motyka2.htm

Pavlіv, Volodymyr «55-letie «operacii Visla», ili kak v Polshe reshili «ukrainskij vopros»» [«55th anniversary of the operation of Wisla», or how in Poland they decided «the Ukrainian question»] Zerkalo nedeli [Mirror of the week], 16 (2002).

Mendzhecki Vlodzіmєzh, Єzhi Bracisevicha. Polsha — naris іstorії [Poland — essay of history], red. pereklad z polskoї Ivana Svarnika. Varshava: Institut nacіonalnoї pam’yatі — komіsіya pereslіduvannya zlochinіv proti polskogo narodu, 2015.

Udod, Oleksandr, Vadym Bondar. «Ukraїnsko-polska komіsіya ekspertіv: stanovlennya і dіyalnіst» [Ukrainian-Polish Commission of Experts: Establishment and Activities] V Ukraїnsko-polske spіvrobіtnictvo v galuzі іstorichnoї osvіti: materіali ta dokumenti ukraїnskopolsko ї komіsії ekspertіv z udoskonalennya zmіstu shkіlnix pіdruchnikіv z іstorії ta geografії (1993–2013) [Ukrainian-Polish cooperation in the field of historical education: materials and documents of the Ukrainian-Polish commission of experts on the improvement of the content of school textbooks on history and geography (1993–2013)], 5. Kiїv, 2013.

Ukraїna–Polsha: vazhkі pitannya [Ukraine-Poland: difficult issues]. 10 t. Varshava; Luck, 1998–2006.

Ukraїna-Polsha: vazhkі pitannya [Ukraine-Poland: difficult issues]. T. 9, «Materіali IX і X mіzhnarodnix naukovix semіnarіv «Ukraїnsko-polskі vіdnosini pіd chas drugoї svіtovoї vіjni»» [Ukrainian-Polish relations during the Second World War], red. M. Kucherepa. Varshava, 6–10 listopada 2001, Luck, 2004.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Akcja «Wisla». Dokumenty i materialy / red. E. Misilo. — Warszawa, 2013.

Bruski J. J. Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na Wychodźstwie. 1919–1924 / J. J. Bruski. — Krakуw, 2000.

Chojnowski A. Historia państw swiata w XX wieku / A. Chojnowski. — Warszawa, 1997.

Drozd R. Droga na Zaсhуd. Osаdnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i pуłnocnych Polski w ramach akcji «Wisła» / R. Drozd. — Warszawa, 1997.

Filar W. «Burza» na Wołyniu / W. Filar. — Warszawa, 1997.

Gil W. Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989–1993 / W. Gil, N. Gil. — Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. — 123 s.

Hałagida I. Ukraińcy w wojewуdztwie gdańskim w latach 1947–1956 / I. Hałagida // Między Odrą i Dnieprem. Wyznania i narody. Zbiуr studiуw / red. T. Stegner. — Gdańsk, 1997.

Historycy polscy i ukrainscy wobec problemуw XX wieku / red. P. Kosiewski i G. Motykа. — Krakуw, 2000. — 302 s.

Klimecki M. Polsko-ukraińska wojna o Lwуw i Wschodnią Galicję 1918–1919. Aspekty polityczne i wojskowe / М. Klimecki. — Warszawa, 1997.

Koko E. Polska historiografia po 1989 roku o relacjach polsko-ukraińskich w latach 1918– 1939 / E. Koko // Historycy polscy i ukraińscy wobec problemуw XX w. / red. P. Kosiewski i G. Motyka. — Krakуw, 2000. — S. 132–145.

Misiło E. Akcja «Wisła» / E. Misiło. — Warszawa, 1993.

Misiło E. Polska polityka narodowościowa wobec Ukraińcуw 1944–1947 / E. Misiło // Polska- Polacy — mniejszości narodowe. — Wrocław; Warszawa; Krakуw, 1992.

Misiło E. Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińcуw z Polski do USRR 1944–1946 / E. Misiło. — Warszawa, 1996. — Т. 1: Dokumenty.

Motyka G. Problematyka stosunkуw polsko-ukraińskich w latach 1939–1948 w polskiej historiografii po roku 1989 / G. Motyka // Historycy polscy i ukraińscy wobec problemуw XX w. / red. P. Kosiewski i G. Motyka. — Krakуw: UNIVERSITAS, 2000. — S.166–178.

Motyka G. Pany i rezuny: wspуłpraca AK-WiN i UPA 1945–1947 / G. Motyka, R. Wnuk. — Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 1997. — 212 s.

Olszański T. Historia Ukrainy XX wieku / T. Olszański. — Warszawa, bdw.

Polska — Ukraina: trudne pytania. — Warszawa, 1997–2009. — Т. 1–11.

Serczyk W. A. Stereotypy w historii stosunkow polsko-ukrainskich. Drogi do prawdy / W. A. Serczyk // Stereotypy narodowosciowe na pograniczu / red. W. Bonusiak. — Rzeszow, 2002. — S.11–13.

Siwicki M. Dzieje konfliktуw polsko-ukraińskich / M. Siwicki. — Warszawa, 1992. — T. 1–2; Warszawa, 1994. — T. 3.

Siwicki M. Polsko-ukraiński konflikt 1943–1944 rr. / M. Siwicki // Studia polsko-ukraińskie. Materiały z konferencji naukowej. Kamieniec-Podolski, 29–31 maja 1992. — Kijуw; Przemyśl, 1993.

Stryjek T. Ukrainska idea narodowa okresu miedzywojennego. Analiza wybranych koncepcji / T. Stryjek. — Wrocław, 2000. — 450 s.

Sіemaszko W. Ludobуjstwo, dokonane przez nacjonalistуw ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945 / W. Sіemaszko, E. Sіemaszko. — Warszawa, 2000. — Т. 1–2.

Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929 / R. Torzecki. — Krakуw, 1989. — 467 s.

Wawrzonek M. Polsko-ukraińskie pojednanie. Potrzeba kztałtowania nowego stereotypu wzajemnych stosunkуw / M. Wawrzonek // Polska — Niemcy — Ukraina w Europie. Narodowe identyfikacje i europejskie integracje w przededniu XXІ wieku / red. W. Bonusiak. — Rzeszуw, 2000. — S. 181–189.

Wołyń 1943 — rozliczenie, materialy przeglądowej konferencji naukowej «W 65 rocznicę ekstreminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistуw ukraińskich». — Warszawa, 2010.

Wspуłczesna polska debata na temat metropolity Andrzeja Szeptickiego. Wokуł konferencji w Krakowie (25–26 listopada 2009 r.) // Przegląd Wschodni. — 2013. — Т. XII, z. 4 (48). — S. 954.

Zakerzonia. Wspomnienia żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii / oprac. B. Huk. — Warszawa, 1994–1997. — Т. 1–3.

Зашкільняк Л. Польська історіографія після Другої світової війни: проблеми національно ї історії (40–60-ті роки) / Л. Зашкільняк. — Київ, 1992. — 95 с.

Зашкільняк Л. О. Українсько-польські стосунки ХХ ст. у суспільній свідомості українців і поляків / Л. О. Зашкільняк // Вісник Львівського університету. — 2008. — Вип. 2: Соціологія.

Іллюшин І. Волинська трагедія 1943–1944 рр.: пошук між «двома правдами» [Електронний ресурс] / І. Іллюшин // Українська правда. Історична правда. — 2011. — 13 липня. — Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/digest/2011/07/13/45611/

Ільюшин І. Актуальні проблеми методології та історіографії українсько-польських відносин ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Іллюшин. — Режим доступу: http://shron.chtyvo. org.ua/Iliushyn_Ihor/Aktualni_problemy_metodolohii_ta_istoriohrafii_ukrainsko polskykh_ vidnosyn_XX_stolittia.pdf

Касьянов Г. Виступ під час Міжнародного круглого столу щодо українсько-польського історичного діалогу «Як розмінувати українсько-польську історію?», 7 грудня 2016 р. [Електронний ресурс] / Г. Касьянов. — Режим доступу: http://glavcom.ua/publications/ yak-rozminuvati-ukrajinsko-polsku-istoriyu-386723.html

Литвин В. Українсько-польські наукові зв’язки в гуманітарній сфері [Електронний ресурс] / В. Литвин. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/123456789/82208/11-Lytvyn.pdf?sequence=1

Морозова О. Українсько-польські наукові стосунки: хронологія подій / О. Морозова // Чорноморський літопис: науковий журнал. — Миколаїв, 2011. — Вип. 4.

Морозова О. С. Національна пам’ять та сучасні українсько-польські відносини / О. С. Морозова // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. — Черн івці: Чернівецький національний університет, 2013. — Т. 25–26. — С. 173–177.

Мотика Г. Від Волинської різанини до операції «Вісла». Польсько-український конфлікт 1943–1947 рр. / Г. Мотика. — Київ, 2013.

Мотика Г. Польська реакція на дії УПА: масштаб і перебіг каральних акцій [Електронний ресурс] / Г. Мотика // Незалежний культурологічний журнал «Ї». — 2003. — № 28. — Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n28texts/mendzecki.htm

Павлів В. 55-летие «операции Висла», или Как в Польше решили «украинский вопрос» / В. Павлів // Зеркало недели. — 2002. — 27 апреля, № 16.

Польща — нарис історії / ред. Влодзімєж Менджецьки та Єжи Брацисевич. — Варшава: Інститут національної пам’яті — Комісія переслідування злочинів проти польського народу, 2015. — 365 с.

Удод О. Українсько-польська комісія експертів: становлення і діяльність / О. Удод, В. Бондар // Українсько-польське співробітництво в галузі історичної освіти: матеріали та документи українсько-польської комісії експертів з удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії (1993–2013). — Київ, 2013. — С. 5.

Україна — Польща: важкі питання. — Варшава; Луцьк, 1998–2006. — Т. 1–10.

Україна — Польща: важкі питання. Т. 9: Матеріали ІХ і Х міжнародних наукових сем інарів «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни» (Варшава, 6–10 листопада 2001 р.) / ред. М. Кучерепа. — Луцьк, 2004.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.