DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2017.2(29).119957

Витоки феномену парламентськї більшості в Україні

Є. Ю. Левенець

Анотація


В статті проаналізовано перший досвід створення парламентської більшості в історії українського парламентаризму. Визначено його впливи на актуалізацію проблеми парламентської більшості в період до офіційного оформлення інституту коаліцій депутатських фракцій. 


Ключові слова


парламент; парламентська більшість; коаліція депутатських фракцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Politychni problemy suchasnoi Ukrainy [Political problems of contemporary Ukraine], ed. by Y. Levenec. — Kiev: Kuras Institute of Political and Ethno-national Researches, 2012.

Rysich, Y., and L. Litovchenko. «Vybory: vid formalismu do demokratyzmu» [Elections: from formalism to democratism]. Visnyk TDTU 1(1996): 101–111.

Kasjanov, G. Ukraina 1991–2007: narysy novitn’oi istorii [Ukraine 1991–2007: sketches of contemporary history]. — Kiev: Nash chas, 2008.

Politychna systema dlja Ukrainy: istorychnyj dosvid i vyklyky suchasnosti [Political system for Ukraine: historical experience and challenges of modernity], ed. by V. Litvyn. — Kiev: Nika-Centr, 2008.

Plushch, І. «Nariznyj kamin’ derzavnosti» [Main stone of stateness] In Declaracia pro Derzavnyj Suverenitet Ukrainy [Declaration about State Sovereignty of Ukraine], 18–28. — Zhytomir: Ruta, 2010.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Політичні проблеми сучасної України: аналіт. доп. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України / ред. кол. Левенець Ю. А. (голова) та ін. — К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 599 с.

Рисіч Й. Вибори: від формалізму до демократизму (досвід України в 70–90-ті роки ХХ ст.) / Й. Рисіч, Л. Литовченко // Вісник ТДТУ. — 1996. — № 1. — С. 101–111.

Касьянов Г. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії / Г. Касьянов. — К.: Наш час, 2008. — 432 с.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / гол. ред. В. М. Литвин. — К.: Ніка-Центр, 2008. — 988 с.

Плющ І. С. Наріжний камінь державності / І. С. Плющ // Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення. — Житомир: Рута, 2010. — С. 18–28.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.