DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2017.2(29).119954

Вплив політологів на політичні процеси в Україні

О. В. Кукуруз

Анотація


У статті сформульовано два підходи до розуміння професії «політолог» в Україні — фаховий і дилетантський. Визначено види впливу політологів на політичні процеси: позитивний, негативний, нейтральний; свідомий і несвідомий; безпосередній і опосередкований. На думку автора, з метою збільшення позитивного впливу політологів на практичну політику необхідно формувати фахове середовище висококваліфікованих, об’єктивних, відповідальних за розвиток своєї держави політологів.


Ключові слова


політологія; політолог; види діяльності політолога; українські політологи; види впливу політологів

Повний текст:

PDF

Посилання


Babkin, Volody’my’r. «Ne borot’ba, a my’stecztvo zlagody’: aktual’ni py’tannya rozvy’tku polity’chnoyi osvity’ v Ukrayini.» Osvita, Cherven’ 8, 1994.

Ivanov, My’kola. «Polity’chna osvita yak zasib formuvannya polity’chnoyi kul’tury’ ta chy’nny’k polity’chnogo procesu.» Dy’s. d-ra polit. nauk, In-t polit. i etnonacz. doslidzh. NAN Ukrayiny’, 2005.

Golovaty’j, My’kola. ««Politolog povy’nen maty’ chitku zhy’ttyevu pozy’ciyu».» Personal Plyus 12 (314). Berezen’ 25–31, 2009. http://personal-plus.net/314/4609.html.

Sajt ChNU imeni Petra Mogy’ly’. Data zvernennya Cherven’ 22, 2017. https://chmnu.edu. ua/kafedra-politichnih-nauk/.

Sajt NPU im. M. P. Dragomanova. Data zvernennya Cherven’ 22, 2017. http://ipsp.npu.edu. ua/index.php/ua/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=131&l ang=uk.

Sajt NUOA. Data zvernennya Cherven’ 22, 2017. http://www.oa.edu.ua/ua/departments/ politics/pim_polit/.

Klasy’fikator profesij DK 003:2010. Data zvernennya Cherven’ 24, 2017. http://www.dk003. com.

Kruglashov, Anatolij. «Zdobutky’ ta problemni py’tannya rozvy’tku vitchy’znyanoyi polity’chnoyi nauky’.» Suchasna ukrayins’ka polity’ka. Polity’ky’ i politology’ pro neyi 17 (2009): 22–30.

Rudy’ch, Feliks. «Polity’chna nauka v Ukrayini: stan i perspekty’vy’.» Polity’chny’j menedzhment 1 (2003): 5–18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабкін В. Д. Не боротьба, а мистецтво злагоди: актуальні питання розвитку політичної освіти в Україні // Освіта. — 1994. — 8 червня. — С. 8.

Іванов М. С. Політична освіта як засіб формування політичної культури та чинник політичного процесу: автореф. дис. ... доктора політичних наук. — Київ, 2005. — 31 с.

Головатий М. Політолог повинен мати чітку життєву позицію // Персонал Плюс. — 2009. — № 12 (314), 25–31 березня [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// personal-plus.net/314/4609.html (дата звернення: 18.05.2017).

Сайт ЧНУ імені Петра Могили [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://chmnu. edu.ua/kafedra-politichnih-nauk/ (дата звернення: 22.06.2017).

Сайт НПУ ім. М. П. Драгоманова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ipsp. npu.edu.ua/index.php/ua/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemi d=131&lang=uk (дата звернення: 22.06.2017)

Сайт НУОА [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.oa.edu.ua/ua/ departments/politics/pim_polit/ (дата звернення: 22.06.2017).

Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.dk003.com (дата звернення: 24.06.2017).

Круглашов А. М. Здобутки та проблемні питання розвитку вітчизняної політичної науки // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — Київ, 2009. — Вип. 17. — С. 22–30.

Рудич Ф. Політична наука в Україні: стан і перспективи // Політичний менеджмент. — 2003. — № 1. — С. 5–18.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.