Фінансування журналу

Видавець

Факультет міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова