Історія журналу

Науковий журнал "Вісник Одесього національного університету. Соціологія і політичні науки" видається з 2006 року. Це науковий рецензований журнал, який внесено до Переліку наукових фахових видань України №1-05/1 від 10.02.2010 року.